Regisztráció és bejelentkezés

Giuseppe Terragni Danteum-terve

Dolgozatom témája Giuseppe Terragni (1904-43) olasz racionalista építész Danteum-terve (1938). Terragni a két világháború között alkotott, elsősorban Como és Milánó környékén. Építészetét sokáig a fasiszta ideológiával összefüggésben kezelték, ezért nem vált ismertté. Csak a posztmodern idején kezdték a politikától függetlenül vizsgálni, és ekkor tehetett szert nemzetközi ismertségre. Magyarországon a mai napig sok építész számára ismeretlen a neve, és néhány oldalas cikkektől eltekintve magyar nyelven (még) nem jelent meg róla komolyabb publikáció. Danteum-terve az Isteni színjáték struktúrájának, tartalmának és hangulatának megjelenítése az építészet eszközeivel.

A történelmi, társadalmi és építészeti háttér ismertetése után foglalkozom Terragni életével és munkásságával, illetve a téma jelentőségével az adott korban. Bemutatom az épületet annak végigjárása útján, keresem az előzményeket és párhuzamokat. Végül kitérek az irodalom és építészet kapcsolatára itt és más művek esetén.

csatolmány

szerző

 • Szász László
  építészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Gaul Cicelle
  adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Dobai János
  tanszékvezető, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Ordasi Zsuzsanna
  egyetemi adjunktus, ELTE BTK MTI (külső)