Regisztráció és bejelentkezés

Kötelék /// Segítő terek

Absztrakt

Kötelék /// Segítő terek

Az emberi közösségek szerveződésének és működésének új formái mára gyakran kerülnek szembe a tradicionális térformákkal, térhasználati módokkal. A pesti Piarista Gimnázium egy belvárosi átriumos épület második, harmadik és negyedik szintjén kapott otthont. Az oktatás modernizációja már megkezdődött a tornaterem, körfolyosó, valamint az udvar építészeti átalakításával, azonban problémát jelentenek a sötét folyosók, a kedvezőtlen akusztikai viszonyok, a terek aránytalan felosztása és a kopár udvar. Ezen körülmények lélektani hatásaiból, és a folyamatos felvigyázás érzetéből következik, hogy a közösségi élet színterei az iskolában jellemzően a tantermek maradtak, szeparálva az egyes csoportokat.

Célunk a szabad mozgást segítő és a kikapcsolódást biztosító tágas terek megtalálása, megismerése és az iskolára jellemző modern szellemiség jegyében történő átalakítása. Szeretnénk, ha a közösségi terek használatba vételével a diákok jobban a sajátjuknak éreznék hétköznapjaik fő színterét. A komfortos környezet kialakításában nagy szerepet játszik a fény, az anyag- és színhasználat és a terek arányának megfelelő megválasztása, valamint a térszervező elemek hierarchiája. Újragondoljuk a terek felosztását, fényhasználatát és új, a diákok bevonásával megalkotott térszervező elemekkel kísérletezünk. Azt vizsgáljuk, milyen építészeti változtatások szükségesek az iskola pedagógiai céljainak, programjának megvalósulásához. Ösztönző, segítő terek lehetőségét keressük, amelyek a diákokat a piarista hagyományok mindennapi megéléséhez kötik úgy, hogy közben felkínálják a spontán és szabad újraszerveződés lehetőségét.

Az alkotó folyamat során a piarista rend fő jellemzőinek tanulmányozásával, építészeti szakirodalom felhasználásával és az épület használóinak véleményét kikérve, őket a folyamatba bevonva mélyülünk el a témában. A tervet modellezéssel, közösségi építéssel és workshopokkal dolgozzuk fel. A TDK kitűnő lehetőséget kínál számunkra, hogy mind elméleti mind gyakorlati síkon segíthessük az iskola rendeltetésszerű működését, amely nemcsak a szigorú rendről, hanem a felszabadultságról és a modern oktatásról is szól.

2019.09.30.

Horváth Árnika

Kovács Aliz Zsuzsanna

Nagy Eszter

szerzők

 • Horváth Árnika
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Kovács Aliz Zsuzsanna
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Nagy Eszter
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulens

 • Balázs Mihály
  egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék

helyezés

III. helyezett