Regisztráció és bejelentkezés

"A falak bennem vannak."

A falak, mint építészeti alapelemek több szállal is kötődnek Ország Lili művészetéhez, különböző módokon rendre áthatják azt. A festőnő életművében számtalan építészeti vonatkozás fellelhető. Életében tett az utazások során is folyamatosan formálódó sajátos építészeti látásmód az egész életútjára hatással van. A különböző civilizációk, korok, kultúrák és hagyományok egymásra rétegzettségének képzőművészeti leképeződése többször visszatérő elem a festészetében.

Monománia jellemzi életét, számtalanszor festette meg az egyes témákat; érzéséket, tereket, történeteket, így képezve kapcsolódási pontot a saját élete, festészete és az építészet között.

Művészete rendkívül összetett, korszakai sokféle irányt mutatnak, életében meghatározó motívumok erős szakaszokként jelennek meg az életművében. A falakhoz kötődő sajátos viszonya visszaköszön munkásságában, kezdeti téglafalas képeitől, az írásjelekkel tarkított városfalas ikonos képeken át, a Labirintus sorozatig. Festett városalaprajzokat, foglalkoztatta az emberi lét folytonossága, a korok egymásra rakódása, melyfajta rétegzettség festészetében is megjelenik. A művésznő alkotásaiban az úttalan utak, érzékvesztő járatok, tévelygések mellett megjelenik az egyes elemeket összekötő Ariadne-fonál, amely a nehéz sorsból a megváltáshoz való kínált segítség mitikus képe.

Ország Lili számtalanszor megfestette a „falait”, melyek olykor konkrét falak megfestésében (Kislány a fal előtt), olykor térbeli struktúrák változatos leképeződésében (Belső nyitott kapu) jelennek meg a művészetében.

Kislánykorában, 1944-ben, a családjával együtt az ungvári téglagyár udvarán kialakított gettóba zárták, majd felrakták őket a haláltáborokba tartó vagonokra, azonban az utolsó pillanatban apja menlevelének köszönhetően Kassánál megmenekülhettek. Ebből a tapasztalatból származó szorongások és az átélt borzalmak egy életen át hatottak Ország Lilire, melyet művészete is intenzíven közvetít.

„A falak mögött annyi minden titok húzódik meg; a falak félelmetesek. Egy-egy fal előtt mindig arra kellett gondolnom, hogy mi vár rám ott túl… Ezt akartam kifejezni. A szorongásaimat tehát. Mert a falak bennem voltak… Mélyen érintettek. Megtaláltam bennük mindazt, amire szükségem volt önmagam kifejezéséhez… „

A tervezés során kísérletet teszünk egy olyan installáció létrehozására, ahol Ország Lili művészete és a Kiscelli múzeum terei egymást erősítve vannak jelen, megidézve Ország Lili belső világának falait.

“A falak örökre belém kötöttek”

csatolmány

szerzők

 • Csizmadia Nóra Olimpia
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Farkas Anna Barbara
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Gyéresi Orsolya
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Kronavetter Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék