Regisztráció és bejelentkezés

longevity

"A generációk közötti együttélés évszázadokon keresztül jól működött, mára viszont valami elromlott. Szükség van olyan kreatív ötletekre, módszerekre és eszközökre, melyek visszaadják a lehetőségét a generációk újra egymásra találására."¹

[...]

A XXI. századi jóléti országok egyik nagy problémáját az elöregedő társadalmak jelentik. Magyarországon a 2021-es adatok alapján 1,8% a természetes fogyás ezer lakosra, a 65 év feletti korosztály létszáma pedig közel 1,8 millió fő. Európai viszonylatban alacsony hazánkban az idős hozzátartozót ápolók aránya, az ellátatlan, társadalmilag kiszorított helyzetbe kerülő személyek aránya rendkívül magas.² A helyzetet mindenképpen kezelni kell, 2050-re a 80 év feletti felnőttek száma várhatóan megduplázódik és valószínűleg több mint felét érinti az időskori szegregáció.

Milyen építészeti alternatívák és módszerek tudnának válaszokat keresni az előbb ismertetett folyamatokra?

A longevity szó pontos definíciója: túlélési képesség az átlagos várható élettartam felett³. A fogalomhoz kapcsolódó elméletek általában túlmutatnak az emberi élet rövidségének elismerésén, és magukban foglalják az élet meghosszabbításának lehetőségein való gondolkodást is. Választott hívószavammal nem a puszta túlélési képesség növelése, hanem egy minőségi időskori lét keresése a célom, melynek építészeti lenyomatának megfogalmazását tűztem ki célul.

Pályamunkámban tanulmányozom a magyarországi átfogó időspolitikát⁴, azon belül főleg az életminőséget, inter-generációs kapcsolatokat és a társadalmi szerepvállalás lehetőségeit. Hivatalos statisztikai adatok, szociológiai kutatások és környezetpszichológiai elméletek elemzése nyomán, ma is működő intézményi példák vizsgálatával és kritikájával vonok majd le következtetéseket. Végül tapasztalataim összefoglalásaként, javaslatokat adok és teljes körűen megvizsgálom az új együttélési formáknak az építészeti hangsúlyait és relevanciáját, amely az érintett időseket generációk közötti kapcsolatok révén integrálja vissza a társadalomba.

Hivatkozások:

¹ Evan Briggs,Mother Centre in Salzgitter, CNA Insider(2021)

² Központi statisztikai hivatal, Statisztikai tükör(2021)

³ De Benedictis and Franceschi: Omega-3 Fatty Acids in Brain and Neurological Health(2014)

⁴ 65 év feletti lakosságot vizsgálva.

Szakirodalom:

Soonjung Kwon & Kwangho Kim: Architectural Types of Residential Unit in Nursing Homes(2018)

Chi-wai Chau: Ransom Canyon NursingHome(1996)

Gyarmati Andrea: Idősödés, Idősellátás Magyarországon(2019)

csatolmány

szerző

  • Gugi Anna
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Terbe Rita
    egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék

helyezés

III. helyezett