Regisztráció és bejelentkezés

Rokon vidékek: Építészeti örökség, hagyományos és kortárs építészet kapcsolata Vorarlbergben és az Őrségben

Vorarlberg és Őrség. Első hallásra nem sok közös jut eszébe az embernek a két régióról, azonban építészeti szemszögből megfigyelve őket, meglepő hasonlóságokat fedezhetünk fel. Ausztria és Magyarország nyugati határközeli területein, ahol viszonylagos zártság mellett a szomszédos kultúra is hatást gyakorol, hasonló környezetben jöhettek és jöhetnek létre épületek.

A kutatásom célja egy régi téma, és egy új nézőpont feltárása: az építészeti örökség, a hagyományos és kortárs építészet kapcsolatának vizsgálata Vorarlbergben és az Őrségben, ezen összefüggések megértése külföldön és idehaza. Mindezt olyan konkrét szempontok mentén értelmezve, mint például az építési kultúra, a formakincs, és az anyaghasználat.

Vajon mennyiben fordulunk eltérően az építészeti múltunk felé? Hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz? Vannak hasonló megmozdulásaink?

A két régió jelen meghatározó építészetének feldolgozásához területenként egy-egy kortárs építész munkásságát szeretném feltárni, majd épületeik közül egyet-egyet kiemelni. Így elemzésre vár egy vorarlbergi Bernardo Bader és egy őrségi U. Nagy Gábor ház, melyekben a hasonló vagy épp eltérő építészeti gondolkozást, a fellelhető párhuzamokat keresem.

A témát egy őrségi nyári tábor inspirálta, így a kutatás alapjai személyes élmények lehetnek, melyek kiegészülnek közvetlen elmondott tapasztalatokkal, publikációk feldolgozásával, valamint a tervező építészek munkásságába való betekintéssel.

Bibliográfia

MÁRQUEZ, Fernando Cecilia – LEVENE, Richard (szerk.): Bernardo Bader 2009/2019: Fearlesness of the familiar. Madrid: El Croquis 2019

HOFMEISTER, Sandra (szerk.): Holzbauten in Vorarlberg. München: Edition Detail 2017

U. NAGY Gábor: Őrségi házak. Őriszentpéter: Őrvidéki Civil Szövetség 2006

TÓTH János: Az Őrségek népi építészete. Budapest: Műszaki Könyvkiadó 1975

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben: Tirol és Vorarlberg. Debrecen: Méry Ratio Kiadó 2014

szerző

 • Sásdi Nóra
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Kronavetter Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék
 • Breuer Anna
  építész, Hetedik Műterem Kft (külső)