Regisztráció és bejelentkezés

Közterek, emlékezet, identitás. Kolozsvár köztereinek identitás-meghatározó szerepe a XX. század és napjaink változásainak tükrében

Az erdélyi városok építészeti fejlődése az első világháborút követően számos, az emlékezetpolitikát hűen tükröző változáson ment keresztül. A trianoni békeszerződés, a második világháborút követő új politikai rendszer vagy a változó korszakok építészeti beavatkozásai nagymértékben megváltoztatták a városok folytonosságon alapuló organikus fejlődését. Az eltűnt vagy áthelyezett köztéri alkotások, a terek funkcionális átalakulásai, napjaink városfejlesztésének és térhasználatának új megközelítései vagy a kortárs építészeti beavatkozások mind olyan változások, melyek meghatározzák egy tér és környezetének identitást kifejező kapcsolatát.

Ezek a változások számos erdélyi városban megfigyelhetők, úgy mint Temesvár, Nagyvárad, Szatmárnémeti, vagy Kolozsvár, melyeknek építészeti karaktereit meghatározó köztereik, komplexitásukból, kulturális értékeikből és a hozzájuk köthető kollektív emlékezetből eredendően fejlődésük és fejlesztésük külön figyelmet érdemel.

Napjainkban ezeknek a köztéri rétegeknek a felidézése és életben tartása, a kortárs városfejlesztésbe történő integrálása, illetve a helyi közösséggel való megismertetése egy olyan építészeti szemléletet kíván, mely az innovatív és korszerű megoldások mellett egyaránt fontosnak tartja az adott hely múltjából fakadó építészeti identitásának megőrzését és gondozását. Ennek következtében az olyan kortárs építészeti beavatkozások, mint a kolozsvári Fő tér felújítása, a Farkas utca vagy a Szamos parti területekre tervezett beavatkozások gondolata aktuálissá teszi a kérdést, hogy építészeti eszközökkel hogyan hozhatunk létre olyan fejlesztéseket, melyek a napjaink, sokszor semleges megoldásai helyett átemelik a hely értékeinek rétegzettségét és gazdagítják a város és közösségének identitását.

A dolgozat az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.

Irodalomjegyzék:

Paul Ricoeur: Emlékezet, felejtés, történelem

James E. Young – Az emlékezet szövete

Christine M. Boyer: The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments, The MIT Press, 1996

Murádin Jenő: A megsebzett szobor, Kriterion Könyvkiadó (Kolozsvár), 2008

Memory of the City: Internatinal Symposium – Cultural Centre of Belgrade

Gaál György: Kolozsvár, Polis könyvkiadó (Kolozsvár), 2001

Erdély története három kötetben, Akadémiai Kiadó (Budapest), 1986

Plugor Réka: A szimbolikus konfliktus kivetitődései Kolozsváron

Ordinul Architecților Din România - Concursuri: Amenajare urbană Kogălniceanu

Forrás: https://www.oar.archi/ro/concursuri/amenajare-urbana-kogalniceanu (utolsó megtekintés: 2019.09.29)

Ordinul Architecților Din România – Concursuri: Rethinking Someș

Forrás: https://www.oar.archi/ro/concursuri/rethinking-somes-1 (utolsó megtekintés: 2019.09.29)

Planwerk - PIAȚA Unirii, latura vest Cluj

Forrás: http://www.planwerkcluj.org/project.php?id=81 (utolsó megtekintés: 2019.09.29)

Planwerk - Reabilitări ale spațiului public în zona centrală Cluj

Forrás: http://www.planwerkcluj.org/project.php?id=82 (utolsó megtekintés: 2019.09.29)

szerző

  • Laczka Áron
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék

helyezés

II. helyezett