Regisztráció és bejelentkezés

Egymásra hangolva

Budapest nyolcadik kerületének szélén a határvonalként megjelenő Vajda Péter utca két, egymástól merőben eltérő világot választ el. Egyfelől az egykori Magyar Királyi Államvasutak Gépgyár (MÁVAG) épületeit belakó zömében ázsiai piacot, másfelől a főváros értékes foltjaként megmaradt kisvárosias jellegű Tisztviselőtelepet. A határukon álló torony emlékeztet arra, hogy a jelenleg üres telken a múlt század során különféle funkciók fordultak meg, kezdve a munkás kolónia építését kiszolgáló barakkoktól, a szomszédos iskola tornatermén át egészen a Traubi szóda gyár raktáráig. A rendre feltűnő, majd eltűnő funkciók közül egy pillanatot rögzítve maradt fenn az egykori evangélikus közösség modernista templomtornya. Bauxitbeton vázszerkezete máig állékony, azonban vékony, roncsolt falai magukon hordozzák az idő lenyomatát.

A környéken jellemzően régóta itt lakó zárt, konzervatív családi közösségek, újonnan ideköltöző, integrálódni vágyó családok és a szinte falu méretű kolónia épületének mai, vegyes nációi laknak, akik között érezhető az összetartozás hiánya. A régi gyökerekkel rendelkező családok a telep középpontjában található közösségi házat még tudják használni, azonban az, helyzetéből és zárt működéséből adódóan nem alkalmas a külső kapcsolódások kialakítására, mások bevonására. A feltárt problémák és helyi vélemények alapján szükségesnek gondoljuk biztosítani a tudatos közösségépítés lehetőségét, amely a különböző identitású lakókat hivatott egymáshoz közelebb hozni.

Kutatásaink alapján erre alkalmas közös platform, közös nyelv lehet a zene, mely az emberi fejlődés szerves részeként egészen kisgyermekkortól kiemelkedő fontosságú az oktatásban. Az emberi lét kezdete óta a kultúra része, mely ösztönös mivoltából és mindenki számára anyanyelvtől független érthetőségéből fakad. Éppen ezért bír különleges közösségépítő hatással.

A zenei oktatás és kultúra által kialakult új közösség elemeként és az egykori evangélikus közösségre emlékeztetve a torony így egy korokon átívelő kapcsolat jelképévé válhat.

csatolmány

szerzők

 • Derék Róbert
  Tervező-építészmérnök MSc
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Imre Sára
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Fejérdy Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék