Regisztráció és bejelentkezés

Axis mundi-"A világ középpontja"

Axis mundi

„A világ középpontja”

A tervezési helyszín Józsefváros határán, a Vajda Péter és a Bláthy Ottó utca sarkán fekszik. A környék már a 20. század elejétől kezdve a munkásosztály és különböző etnikumok által lakott térség. Itt épült a ma is látható MÁVAG kolónia és a Tisztviselőtelep, melyek szorosan határolják az egykori Vajda Péter utcai evangélikus templom, majd Traubisoda-raktárrá alakított épület telkét. A sokszínűséget gyarapítja a közeli Kínai piac, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola és a Katica tagóvoda.

Józsefvárosban a magyar lakosság mellett számottevő arányban élnek különböző nemzetiségek és etnikumok, kisebbségek. Az iskolázatlanság és a szegénység általánosan jellemző a környékre, a különböző helyi csoportok egymástól elkülönült közösségeket alkotnak. Helyi lakosok közül sokan szociális és anyagi nehézségekkel küzdenek, nagy számban vannak közülük itt letelepedett bevándorlók is.

Fentebb felsorolt, a nyolcadik kerületet régóta sújtó problémákra adna választ tervünk, értelmet adva az evangélikus hitközösség által elhagyott, omladozó templomtoronynak. A torony 2010 óta áll egymagában, korábban társult hozzá egy templomhajóként funkcionáló épület. Már a hatvanas évek óta nincs elegendő hívő a felekezet működéséhez. Ebből adódóan célunk nem egy szakrális tér, hanem egy profán, világi funkció létrehozása, amely elemeiben magában hordozza a hittel és vallási közösségekkel járó közösségteremtő aspektusokat. A mindennapi ember szintjén szeretnénk megoldást nyújtani egész városrészeket, közösségeket érintő problémákra, egy olyan építészeti térrel, amely összeköttetést jelenthet a jelenleg egymás mellett, de mégis elkülönülten élő népcsoportoknak. A tervünk különböző szervezeteken keresztül (pl.: Közösségi Részvételi Iroda, Női tekintetek Józsefvárosban) nyújtana szociális segítséget a helyi lakosoknak, emellett pedig teret biztosítana változatos kulturális eseményeknek.

Mircea Eliade-A SZENT ÉS A PROFÁN c. munkája inspirált minket a koncepció kialakításában. Axis mundi, „a világ középpontja, világ tengelye”: egy archetípus, amely vallástól és környezettől függetlenül mindenhol megállja a helyét. Egy tengely, amely biztos pontot jelent, amely köré a világ szerveződik, és ami felé fordul. A torny már a tengely. Egy korábban létrehozott tengely, mely megszűnt közösséggel bírni, de a jelentését tovább hordozza. Így lehet új közössége Egy hely, mely biztonságot, lehetőségeket, segítséget és odafigyelést jelenthet azok számára, akik ide ellátogatnak. Egy közeget szeretnénk létrehozni, ahol kortól, nemtől és hovatartozástól függetlenül tudnak az emberek együtt lenni. Egy kiinduló pontot, amit ténylegesen a magukénak érezhetnek, és ahol megkaphatják azt a segítséget, amire ténylegesen szükségük van, ahova mindig visszatérhetünk.

Források: Mircea Eliade-A SZENT ÉS A PROFÁN, Hankiss Elemér-AZ EMBERI KALAND

Linkek (tablón lévő fotókhoz is): https://www.facebook.com/reszveteliiroda

https://afoldgomb.hu/magazin/a-foldgomb-2014-januar-februar/budapest-favelaja-jozsefvarosi-piac

https://cafebabel.com/en/article/prostitutes-and-tourists-exploring-the-doorways-of-jozsefvaros-budapest-5ae005a8f723b35a145df286/

csatolmány

szerzők

 • Bors Luca
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Szaszák Lili
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulens

 • Berecz Tamás DLA
  építész, 2SL Stúdió (külső)