Regisztráció és bejelentkezés

Élő tömeg

Hova tart az emberi civilizáció? Milyen hatással vagyunk az életterünkre? Fenntartható-e a jelenlegi hozzáállásunk a természet átformálásához?

Épületeinkkel alig vesszük figyelembe az élő környezetet, többnyire annak kárára terjeszkedünk. A földünket benépesítő csodálatos lények ritkán lesznek részesei vagy haszonélvezői az általunk létrehozott új struktúráknak.

Véleményem szerint, a természetes és a mesterséges közegek kohéziója és megfelelő arányú alkalmazása lényeges kérdés, aminek komoly hangsúlyt kell kapnia a jövő építészeti megoldásaiban.

Kutatásom célja a természet és az épített környezet összefüggéseinek vizsgálata, a fenntarthatóság és a szimbiózisok keresése két jelképes matéria, az öntött kő, és a mohatelepek használatával.

Alkotásommal inspirálni szeretném a jelen és a jövő építészeit az élő természet szélesebb körben való adaptálására, valamint az élő és az épített struktúrák dinamikus egyensúlyának megtalálására, a képzőművészet eszközeinek segítségével.

csatolmány

szerző

  • Iván Zoltán Bertalan
    Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pintér András Ferenc
    egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék

helyezés

I. helyezett