Regisztráció és bejelentkezés

ramLAK

Egyiptom több évezredes múltra tekint vissza, népességének az országot átszelő Nílus völgye ad otthont az ókori civilizáció létrejötte óta. Sivatagos éghajlata miatt kiemelt jelentősége van a folyónak, mivel nagyrészt csak itt alakulhatott ki a termékeny talaj. A lakosság jórésze a mezőgazdaságban foglalkoztatott, ám a túlnépesedés miatt napjainkban egyre nagyobb gondot jelent az élelmezési válság is.

Az asszuáni gát megépítése óta a Nílus nem önti el termékeny iszappal a mezőgazdasági területeket, emiatt és a növekvő beépítettség következtében a termőföldek mennyisége és minősége csökken. Ennek a hozadéka az is, hogy megszűnt a vályog használata, mely a vernakuláris építészetben nagy szerepet játszott. Jelenleg vasbetonból valamint téglából építkeznek, de ezen épületek kialakítása hőtechnikailag kedvezőtlen a szélsőséges időjárási viszonyok miatt. Az elviselhetetlen hőség következtében, mely házaikban uralkodik, a lakók idejük egy részét portájuk előtt töltik; a szociális élet színtere is az utcák sűrűje lett, mely jelen formájában a fennálló társadalmi igényeket nem tudja maradéktalanul kielégíteni.

Tervünk a felmerülő problémákra keres választ egy önfenntartó település létrehozásával, melyben a rendelkezésünkre álló elemek - termőterület, árnyékolás, helyigény, rugalmas használat, utcák forgataga - újraértelmezésével és átrendezésével alkotunk egy élhetőbb környezetet. Célunk a sűrű városi szövet feloldása a zöldterületek intenzív integrálásával, a termesztés, lakhatás, és a közösségi élet színterei közötti aktív kapcsolat kialakításával.

Az így kialakuló hálózat fő elemei privát, félprivát és publikus terekből állnak, amelyek a Nílussal párhuzamos tengelyekre szerveződnek. A lineáris elrendezés lehetőséget biztosít a két irányú bővülésre,a település helyi viszonyoknak megfelelő adaptálhatóságára. A tervezés során részben helyszíni tapasztalatra építünk, amit szakirodalmi forrásokkal egészítünk ki. Az optimális megoldás kidolgozására téri esettanulmányokat készítünk.

A tervezett települési hálózat biztosítja a családok magánszférájának megtartását, a zöld zónák a termesztést, élelmezést és a kedvező mikroklíma megteremtését teszik lehetővé, miközben a közösségi élethez szükséges terek is kialakulnak.

Irodalom:

Vasáros Zsolt: Mission Extended: the Hassan Fathy Survey Mission: 2018-2019. In: Current Research of the Hassan Fathy Survey Mission in Egypt 2018-2019, 2020

csatolmány

szerzők

 • Cseh Fruzsina Laura
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Molnár Barnabás
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Szabó-Temple Marcell
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dávid Dóra
  doktorandusz, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Sági Gergely
  Egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék