Regisztráció és bejelentkezés

Dörgicsei rétegek. Az alsódörgicsei templomrom újraértelmezése

A dolgozatunk témája az alsódörgicsei középkori templomrom kutatása, illetve egy javaslattétel ennek kortárs felhasználására.

Ez a feltáró kutatással egybekötött tervezés, egyfajta módszertani vizsgálat is, így egy folyamaton keresztül mutathatunk be egy tervezéselméleti példát.

A kutatásunknak két fő aspektusa van: az első egy történeti kutatás, amely feltárja a Balaton-felvidék középkori templom romjainak összefüggéseit a szakirodalomban, és elhelyezi ebben a rendszerben az alsódörgicsei templomot, annak sajátosságaival, összefüggésben Dörgicse településtörténetével. A második maga az épület helyszíni alakhű felmérése, és ez alapján egy felmérési terv készítése a romok jelenlegi állapotáról.

A kutatásból szerzett adatok alapján javaslatot teszünk ennek a középkori szakrális térnek egy kortárs, eredeti funkciójától eltérő felhasználási lehetőségére. Célunk volt, egy olyan funkciót találni, amely egyszerre szolgálja ki a helyi lakosok, és az ide látogatók igényeit is, a hely történetiségének és jelenlegi hasznosításának elvárásait, ezzel egy új értelmezési réteget adva az értékes területnek. Ez az értelmezés, illetve újraértelmezés volt a kulcsszó a koncepciónk megalkotása során, amely mentén haladva a tervezési folyamat fő kérdéseire válaszokat kaphatunk.

Források:

Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai

Éri István – Gerőné Krámer Márta – Szentléleky Tihamér: A dörgicsei középkori templomromok

Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban

csatolmány

szerzők

 • Bodó Sára Borbála
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Farkas Anna Virág
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Daragó László
  docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
 • Dr. Kovács Máté Gergő
  tudományos munkatárs, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék