Regisztráció és bejelentkezés

Korszerűség és hagyomány – Medgyaszay István építészetében

Medgyaszay István a Századfordulón élt építész, szakíró, a vasbeton technológia építészeti alkalmazásának egyik hazai úttörője. Nevéhez fűződik többek között hazánk első teljesen vasbeton szerkezetű színházának és templomának megtervezése is. Életét a magyar stílus keresésének szentelte, mellyel az egyetemes építészetet és hazánkat is gazdagította.

Építőművészetének aktualitását mutatja, hogy a vasbeton alkalmazásának terén elért műszaki és művészi eredményei, technológiai szabadalmai a korai vasbeton építészet nemzetközileg is ismert mesterévé avatták. Ez a hagyaték napjainkban több szempontból is rendkívül időszerű akkor, amikor az anyag virágkorát éli. Gondolhatunk a vasbeton technológiai alkalmazására, a szabadalmakkal gyarapított szerkezeti megoldásokra, sőt az „új anyag” megjelenésére válaszoló művészeti törekvéseire is.

Medgyaszay tárgyi és szellemi örökségét részletekbe menően ismerhetjük, annak ellenére, hogy az életmű sokáig alulértékelt és méltatlan helyet foglalt el a köztudatban és az építésztársadalom gondolkodásában egyaránt. Számos írás született az építészről az elmúlt években az életmű ismertetésére törekedve: cikkek, idézetek, levelek és épületek felsorolásával, kihangsúlyozva a történetiséget. Dolgozatunkkal elsősorban az életmű építészeti tanulságait kívánjuk összefoglalni, a karakterjegyek forrásait kutatva, törekedve az alkotások átfogó vizsgálatára az építészeti logika és nyelv kihangsúlyozásával.

csatolmány

szerzők

 • Farkas Ellák Sebestyén
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Oravecz-Deák Tamás
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Mezős Tamás
  egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék