Regisztráció és bejelentkezés

Késő középkori falusi templomépítészet a Balaton körül

A Tudományos Diákköri Konferenciára készített munkánk témája a késő középkori falusi templomépítészet összefüggésrendszerének vizsgálata a Balaton körül. E probléma feldolgozására már több megközelítésből születtek kísérletek, például területi alapon, vagy „építőműhelyek” munkásságának keresésével, mely munkák áttekintése után úgy véljük, a terület templomépítészete e korszakban olyan sok, különféle hatás mentén alakult, hogy nem lehet közülük egyet kiemelni, és csak azt vizsgálni. Mivel a kiválasztott épületállomány esetében szinte általános, hogy az épületeknek több építéstörténeti periódusa van, a mai napig használatban vannak, és nagyobb átépítéseken estek át, az átfogó szakirodalom és az egyes templomok monográfiáinak áttanulmányozásán túl elengedhetetlennek tartottuk az összes épület felkeresését, és megfelelő mélységig történő felmérését. Ennek eredménye a részletes vizsgálat tárgyát képező 24 emlék esetében egy teljes fotódokumentáció, melyet lézeres távmérő segítségével készített szabadkézi manuálékon rögzített mérések egészítenek ki. A kettő kombinációjából végül számítógépes felmérési rajzokat készítettünk. Ezen felül a szakirodalom alapján meghatározott, a vizsgált emlékcsoporttal kapcsolatba hozható kolostortemplomokról, illetve az elsődlegesen az írott források alapján kiválasztott, de a helyszíni szemle során (a késő középkorból megmaradt részletek hiánya miatt) a részletesebb vizsgálat tekintetében elvetett templomok esetében is fotódokumentáció készült. Így az épületek, mint forrásanyag, és a szakirodalomban eddig felvázolt kapcsolatok újraértékelése alapján célunk egy olyan összefüggésrendszert felállítani, mely segítségével a területi és korszakhatárokkal lehatárolt emlékanyag kialakulását meghatározó viszonyok értelmezése lehetőséget teremt a középkori építészet ezen szegmensének pontosabb elhelyezésére a magyar templomépítészet alakulásának folyamatában.

szerzők

 • Jobbik Eszter
  Szerkezettervező-építészmérnök MSc
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Zslebics Judit
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Daragó László
  docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
 • Fehér Krisztina
  tanársegéd, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék