Regisztráció és bejelentkezés

Az erdélyi reneszánsz saroktornyos várkastélyok fejlődése – a radnóti kastély bemutatása

A dolgozatomban az erdélyi reneszánsz saroktornyos várkastélyok jelenségét vizsgálom. A típus kialakulásának, fejlődésének megértéséhez a 16-18. századi társadalmi, hatalmi helyzetet, a külföldi előképeket és elméleti munkákat szükséges megismerni. Az így nyert ismeretek gyakorlati megvalósulását a radnóti kastély bemutatásával szemléltetem.

Erdély építészettörténeti kutatások szempontjából jelentős, mivel rengeteg emlék maradt meg érintetlenül, és árulkodik építtetői gondolkodásáról, az adott időszak felfogásáról, változásairól. A korszak és helyszín két neves kutatója, akiknek munkáira főként támaszkodom, Balogh Jolán és Kovács András. Utóbbi kimondottan a társadalmi változások és hatalmi erőviszonyok összefüggésében ír az épülettípusról.

Vizsgálom Erdély történetét az Erdélyi Fejedelemség létrejöttétől a Rákóczi-szabadságharc bukásáig, különös tekintettel a főúri-vezetőréteg oszmán, majd Habsburg vezetőkkel való viszonyára.

A 15-16. századi itáliai traktátusok városépítésre, erődítésekre vonatkozó részei is elemei a kutatásnak.

A típus fejlődéstörténetének általános leírása után Radnót kastélyának különböző építési periódusait, birtokosait, használatát vizsgálom meglévő leírások, tervek alapján.

A vizsgálat eredményeképp talán bepillantást nyerhetünk a viszonylag független erdélyi főúri réteg reneszánsz életmódjának, térhasználatának alakulásába, fejlődésébe.

Szakirodalom:

BALOGH Jolán: A magyar renaissance építészet. É.M. Építőipari könyv- és lapkiadó, Budapest, 1953

HAJNÓCZI Gábor: Vitruvius öröksége – Tanulmányok a „De architettura” utóéletéről a XV. és XVI. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002

KOVÁCS András: Késő reneszánsz építészet Erdélyben. Teleki László Alapítvány Polis Könyvkiadó, Budapest-Kolozsvár, 2003

Marótzy Katalin (szerk.) : SZENTKIRÁLYI Zoltán: Válogatott építészettörténeti és elméleti tanulmányok – Elmélet és gyakorlat a 16. század itáliai építészetében. Terc, Budapest, 2006

WINKLER Gusztáv: Reneszánsz erődépítészet Magyarországon – Mérnöki szemmel. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004

szerző

  • Gyetvay Enikő
    építészmérnök tervező
    nappali

konzulens

  • Dr. Krähling János
    egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék