Regisztráció és bejelentkezés

Autonóm lakóközösségek

A tavalyi velencei Biennálé egyik legtöbbet idézett kiállítása a dán Effect cég autonóm településre vonatkozó terve volt. A korábbi sok, hasonló kísérlet után ez a terv Hollandiában a megvalósítás küszöbére érkezett, emellett a világ több országa mutatott komoly érdeklődést a projekt iránt, értékelve annak realitását.

Az elkerülhetetlen globalizáció mellett egyre több emberben ébred igény egyfajta elvonulásra, visszatérésre a természetbe. Nincs ebben semmi meglepő, a történelem folyamán számos példát láthattunk erre. Elég csak Rousseau-ra gondolni, vagy közelebbi példaként megemlíthetjük a múlt század 60-as, 70-es évei szubkultúráját, ill. a hippiket, akik zárt közösségeket, „kommunákat" hoztak létre. Korunk technológiájával, mérnöki tudásával már egyre több olyan kezdeményezés születik, melyek építészeti relevanciaként is szolgálhatnak számunkra. Ezek a kísérletek azonban már nem a környező társadalom tagadásából építkeznek, hanem globális problémák a mozgató rugóik.

Dolgozatunkban az autonóm lakóközösségeket szeretnénk vizsgálni, feltárni az előnyeit és hátrányait ill. az ebben rejlő lehetőségeket, mind a saját magunk, mind mások számára. Szeretnénk köztudatba hozni, mint egy alternatív életlehetőséget, ami a lakhatással kapcsolatos problémákra is egyfajta választ adhat.

Első lépésként vizsgáljuk az autonómia fogalmát, melyek az egészséges határai a mai modern társadalomban egy ilyen típusú elszakadásnak, anélkül, hogy teljesen elszigetelődének ezek a közösségek. Fontos kérdés, hogy mennyire tud ez a viszonylag zárt rendszer létezni és fejlődni a mai világban, nem feltétlenül helyettesítve a meglévő társadalmi és gazdasági mechanizmusokat, inkább párhuzamos fejlődést és kiegészítést feltételezve.

Kutatásaink alapját különböző külföldi példák átfogó elemzése képezi. Lényegesnek tartjuk, hogy ne csak a jóléti társadalmakban kialakuló terveket vizsgáljuk, hanem a világ több pontjáról keressünk megoldásokat, melyek különböző igényeket szolgálnak ki. Ezek a példák a nálunk is jelen lévő szociális problémák megoldására is lehetőséget kínálhatnak.

Fő célunk az autonóm lakóközösségekben rejlő lehetőségek összefoglalása, mind szakmai, mind társadalmi szempontból, elősegítve egy későbbi hazai megjelenést.

szerzők

 • Simon Zsófia
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Magyari Andrea
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • DLA Perényi Tamás
  egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék