Regisztráció és bejelentkezés

Szivárgáshidraulikai vizsgálatok kavicsos homokban

A mélyépítési mérnöki munkák elvégzéséhez elengedhetetlen a talaj szivárgási tényezőjének ismerete, melynek meghatározása terepi vizsgálatokkal, például próbaszivattyúzással vagy mintavételezéssel történhet. A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Laboratóriumában 2011 óta folynak kutatások, melyeknek célja a próbaszivattyúzás folyamatának alaposabb megismerése.

A kutatásom során ehhez a témához kapcsolódóan fogok laboratóriumi méréseket végezni kisminta modellel. A kísérletek alapján megfigyelhető, hogyan alakul a vízfelszín görbéje különböző leszívásoknál. A tanszéken 2016 óta zajlanak kutatások az általam is használt modellben, most azonban olyan új anyagon (nagyobb szemcseméretű homokon) fogom a méréseket végezni, melyet korábban még nem vizsgáltak. A mérések célja az anyagra jellemző szivárgási tényező meghatározása, valamint lehetőség szerint kúthidraulikai vizsgálatok végzése. Ezután a kapott adatokat a korábbi kutatások eredményeivel összehasonlítva szeretnék következtetéseket levonni.

A témát rendkívül fontosnak tartom, mivel a felszín alatti vizek az ivóvízellátás nagy részét jelentik, mozgásuk nyomon követése nélkülözhetetlen. Emellett a talajvíz mozgásának átható ismerete segíthet a víz szennyeződésének megakadályozásában, így környezetvédelmi jelentősége sem elhanyagolható. Remélem, hogy a kutatás eredményének felhasználásával más tudományos munkákat is sikerül előre mozdítani, melyek mindannyiunk javát szolgálják.

szerző

 • Gazda Fanni
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Farkas Dávid
  doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Farkas-Karay Gyöngyi
  adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett