Regisztráció és bejelentkezés

Folyómedrek egyensúlyi állapotának nagy tér-idő léptékű vizsgálata 1D modellezéssel

A folyamok életében számos változás következik be, melyeket befolyásolhat akár természetes folyamat vagy mesterséges beavatkozás is. Ezek a változások több problémát is okozhatnak akár a hajózásban vagy a folyam életközösségének mindennapjaiban. Dolgozatomban főként a Dráva magyarországi szakaszát vizsgálom, ahol a vizsgálathoz szükséges adatokat szakirodalmak alapján határoztam meg. A mederfelvételek és eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a folyón nem áll fent az egyensúlyi állapot, illetve a medermélyülések és hordalékkúpok mozgása bár kevésbé intenzív mértékben, de ma is jelen vannak a vizsgált szakaszon. Az adatokra alapozva szeretnék felállítani egy morfodinamikai 1D modellt, ahol egy időlépésen belül az áramlási jellemzők számítása alapján a mederváltozás is számításra kerül. A modell akár évszázados léptékben is képes számolni. Ezzel a modellel szeretném meghatározni azt, hogy a Dráva vizsgált szakaszán (Őrtilos – Drávaszabolcs) mikor áll be az úgynevezett egyensúlyi állapot, amire a felvízre telepített vízlépcsőknek jelentős hatása lehet, amit a görgetett hordalék mennyiségi változása alapján szándékozom számításba venni. Az 1D modell lehetőséget biztosít az aprózódás szerepének vizsgálatára is. Szeretném a modellt úgy fejleszteni, hogy ne csak egy adott átlagos szemcsemérettel számoljon, hanem akár vegyes szemösszetételt is figyelembe tudjon venni. Amennyiben sikerül a modellt megfelelően igazolni, úgy számos tervem van a modellvizsgálatokra, illetve a modellfejlesztésekre, pl. kotrás hatásának vizsgálata, vagy a beavatkozások után várható új egyensúlyi állapot kialakulásához szükséges idő becslése.

szerző

 • Nyiri Emese
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Pomázi Flóra
  Doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett