Regisztráció és bejelentkezés

Árvízvédelmi gátak állékonyságvizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel

Magyarország egy folyókban gazdag ország, ahol az árvízi védekezés mind a múltban, mind a jelenben kiemelt feladat. A modern eszközök mellett a földgátak szerepe továbbra sem elhanyagolható.

A dolgozatom témája a töltésállékonyság vizsgálata, amelyet laboratóriumi körülmények között, saját kezűleg épített kismintákkal, illetve numerikus modellezéssel vizsgálok. Kutatásom során nem szokványos keresztmetszetekkel, rézsűszögekkel és különféle töltésekbe épített anyagokkal foglalkozom, amelyek alkalmazása, kivitelezése ezen a területen nem szokványos. Célomul legalább két ilyen geometria megálmodását, és teljes laboratóriumi, illetve RS2 szoftverben való numerikus modellezését tűztem ki. A hagyományosan épített földművek hely- és anyagigénye igen nagy, ennek lehetséges csökkentéseit vizsgálom az általam létrehozott modellekkel.

Jellemzően a töltés állékonyságának vizsgálata a cél, de a használt kisminta és szoftver alkalmazása miatt olyan többletinformációkat is tudok vizsgálni, mint például a töltésen belül a vízszint alakulása. A kismintákat az egyetem biztosította anyagokból, különböző szemcsés talajokból építem fel, egy körülbelül 2*1,2*0,1 méteres tartályban, mely alkalmas tartós vízszint fenntartására, ezáltal egy hosszabb vizsgálat lefolytatására, mely során a töltés esetleges átázását is be lehet mutatni.

Azért tartom fontosnak a töltések témakörével való foglalkozást, mert Magyarországon a globális klímaváltozás következményeként erősen megnövekedhetnek az árvizek gyakoriságai és vízállásai, így véleményem szerint ez egy örökzöld téma lesz az elkövetkezendő időkben.

szerző

 • Szabó Ferenc
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Farkas-Karay Gyöngyi
  adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Farkas Dávid
  doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék