Regisztráció és bejelentkezés

Empirikus vízhozam számítási módszerek automatizálása és értékelése

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a nagy intenzitású csapadékok gyakorisága növekszik, amelynek hatására a mértékadó vízhozamok is várhatóan nőnek. Célom, hogy a tervezési gyakorlatban használt árvízszámítási módszerek pontosságáról precízebb képet kapjunk. TDK kutatásom témája tehát kis és közepes vízgyűjtők mértékadó vízhozamainak meghatározása hazai, empirikus számítási módszerek automatizálásával és mért vízhozam idősorok statisztikai kiértékelésén keresztül. A dolgozat fő célja, hogy a két módszer eredményeinek összevetésével meghatározzuk, hogy egy-egy régóta használt tapasztalati módszer mennyire pontos eredményt tud adni.

Első lépésben közel 65, kisvízgyűjtőkön található mérceszelvény napinál részletesebb adatait dolgozom fel, amelyek 2001-től napjainkig állnak rendelkezésre. Minden vízhozam adatsorból empirikus eloszlásfüggvényt készítek, amelyre elméleti eloszlásfüggvényeket illesztek, majd ennek segítségével meghatározom a különböző valószínűségekhez tartozó mértékadó vízhozamokat .

A kutatás második része az empirikus számítási módszerek ismertetése és automatizálása. Ennek során szakirodalomból összegyűjtöttem a hazai viszonylatban gyakran használt számítási módszereket és a hozzájuk szükséges paramétereket. A vizsgált módszerekhez szükséges térképeket, grafikonokat ArcGIS, AutoCAD Civil 3D és Excel szoftverekkel digitalizáltam és olyan formátumra alakítottam, amelyeket a MATLAB program segítségével fel tudtam használni a számítások automatizálásához. Az automatizálásnak köszönhetően az egyes tapasztalati eljárásokkal gyorsan meghatároztam a különböző valószínűségekhez tartozó mértékadó vízhozamokat az összes vizsgált vízgyűjtőre.

A dolgozat utolsó részében számszerűsítem és elemzem a mért idősorok eloszlásfüggvényeiből és az empirikus összefüggésekből származó mértékadó vízhozamok közötti különbségeket.

szerző

 • Hudák Regina
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Horváthné Dr. Nagy Eszter Dóra
  Adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Torma Péter
  docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom