Regisztráció és bejelentkezés

A Duna mederanyagának vizsgálata fagyasztásos mintavételi eljárással

A Duna mederanyagának vizsgálata fagyasztásos mintavételi eljárással

Koós Dávid III. évf.

Konzulens: Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol,

Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Folyók mederanyagának vizsgálatára léteznek zavart (pl. kotrás) és zavartalan (pl. fagyasztás) mintavételezési eljárások. Míg előbbiekből csak szemeloszlási és alaktani következtetéseket tudunk levonni, addig az utóbbiak megőrzik a meder rétegződését, lehetőséget biztosítva a rétegek mentén változó hordalékjellemzők meghatározására, a szemösszetétel és alaktani jellemzők mellett pl. a porozitás valamint a térfogatsűrűség vizsgálatára [1.] is.

A TDK dolgozat célja kettős. Egyfelől, egy fagyasztásos elven alapuló mintavételi eljárás tesztelését hajtom végre több dunai mintaterületen, hogy a mederanyag vizsgálati módszer alkalmazhatóságára végül javaslatot tegyek, másfelől pedig a zavartalan minták hagyományos laboratóriumi szemösszetételi elemzése mellett, egy újszerű vizsgálati eljárásra is kísérletet teszek. Utóbbihoz egy olyan számítógépes eljárást alkalmazok, amely fényképsorozatok alapján képes egy objektum, esetemben a mederminta 3D modelljének rekonstruálására, az ún. Structure-from-Motion eljárással és ebből pl. a porozitás becslése válik lehetővé[2.].

Irodalom:

1. Bunte, K., Abt, S.R.: Sampling Surface and Subsurface Particle-Size Distributions in Wadable Gravel- and Cobble-Bed Streams for Analyses in Sediment Transport, Hydraulics, and Streambed Monitoring, General Technical Report RMRS-GTR-74, p. 100 (2001).

2. Seitz, L., Haas, C., Noack, M., Wieprecht, S.: From picture to porosity of river bed material using Structure-from-Motion with Multi-View-Stereo. Feomorphology 306, 80-89, (2018).

szerző

 • Koós Dávid
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Ermilov Alexander Anatol
  Doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom