Regisztráció és bejelentkezés

Zala vízgyűjtő jellemző talajainak foszfor terhelés vizsgálatai

Szántóföldi talajok foszfortelítettségének, foszforadszorpciós képességének vizsgálata a Zala folyó vízgyűjtőjén

Célkitűzés:

A Zala vízgyűjtőn végzendő tápanyagterhelési modellvizsgálatokat megalapozó ismeretek gyűjtése a talajok foszforadszorpciós jellegének, foszfor telítettségének megismerésén keresztül. Szakirodalmi összefüggések kritikai vizsgálata, javítása a vízgyűjtőn szerzett ismereteken keresztül.

Háttér:

A vizsgálat jelentősége abban áll, hogy a folyókat érő tápanyagterhelés nagyban függ az elhordott talajszemcsékhez kapcsolt, tehát a talajban tárolt tápanyagformáktól. A foszfor erősen adszorbeálódik a talajszemcsék felületén, így a víz általi erózió az elsődleges transzport mechanizmus. A talajhoz kötött és a lefolyásban oldott formában megjelenő foszfor aránya fontos a P hozzáférhetősége szempontjából (az oldott formák a hozzáférhetőek). A lefolyásban megjelenő vízoldható foszfor koncentrációja a szakirodalom alapján függvénye a talaj szemeloszlásának és a talajon akkumulálódott foszfornak. Ezen összefüggés érdemi hazai igazolása nem történt meg, illetve fontos különbség a hazai és nemzetközi gyakorlatban, hogy itt az összes P mérés terjedt el, míg a korábbi vizsgálatokat lefolytató Németországban például a növények által hozzáférhető P tartalom mérése a legjellemzőbb. Emiatt érdemes a fenti összefüggést összes foszfor esetében megnézni. Továbbá érdekes lehet a talajok foszfor adszorpciós izotermáinak, ezek talajfizikai tulajdonságoktól való függésének, a talajok foszfor telítettségének illetve az egyensúlyi foszforkoncentrációk felmérése is.

szerző

  • Sőregi Ágnes
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Jolánkai Zsolt
    tudományos segédmunkatárs, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom