Regisztráció és bejelentkezés

Számítógépes szimulációs eljárások ökohidraulikai alkalmazhatóságának vizsgálata

Az ökohidraulika, vagy élőhely alapú hidraulika viszonylag fiatal tudományág a vízépítés témakörében. Feladata, mint előbbi megnevezéséből adódik, az ökológia és a hidraulika, az élő (biotikus) és az élettelen (abiotikus) paraméterek között kapcsolatok felállítása, a folyami élőhelyek bizonyos fajok szempontjából való osztályzása. A számítógépes modellek segítségével ezek az elemzések – a terepi mérésekkel ellentétben – nemcsak a jelenre, hanem múlt- vagy jövőbeli (tervezett) állapotokra is elvégezhetőek.

A folyami élőlények élőhelypreferenciája sokváltozós függvény. A víz hőmérséklete, a mederanyag összetétele, a vízminőség, az áramlási viszonyok stb. mind hatással vannak arra, hogy egy adott élettér mely fajoknak (mely életciklusban) kedvez. A fentiek közül az utóbbi évek kutatásai nyomán meghatározónak bizonyul a mederanyag, a vízmélység és az áramlási sebesség, melyek közül utóbbiak ráadásul a vízhozam függvényei is. Az élőhelyek számítógépes modellezésére az előzőek miatt két- vagy háromdimenziós megközelítés szükséges. A témához kapcsolódó tudományos kutatásokban elsősorban 2D modelleket alkalmaznak, ezzel bizonyos egyszerűsítéseket téve egy részletesebb 3D leíráshoz képest.

Dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam, indokolt-e a 3D modellezés, lévén több bemenő adatot, időt, számítási kapacitást igényel és jóval kisebb területre alkalmazható gazdaságosan, másfelől viszont feltárhatók vele a térbeli áramlási viszonyok és a mederközeli folyamatok is pontosabban szimulálhatók. Az összevetést sematizált csatornára és a Duna egy rövid szakaszára egyaránt elvégzem. Amennyiben az élőhely jellemzésben fontosabb paraméterek (pl. fenék-csúsztatófeszültség eloszlása) nem térnek el számottevően a két módszer esetében, úgy a későbbiekben is negatív következmény nélkül „spórolhatunk” egyet az ökohidraulikai modellezés dimenzióján.

szerző

 • Füstös Vivien
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Fleit Gábor
  Tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett