Regisztráció és bejelentkezés

Lebegtetett hordalék elkeveredésének 3D numerikus modell alapú vizsgálata torkolati folyószakaszon

Vízfolyások lebegtetett hordalékháztartásának és hordalékmozgási folyamatainak feltérképezése fontos szerepet játszik a mederalakváltozási jelenségek megismerésében. Vízfolyások találkozásánál, vagyis összefolyásoknál a lebegtetett hordalékmozgás folyamatának feltárása még ma is komoly kihívást támaszt a kutatók számára, ugyanis ezeken a helyeken jellemzően összetett áramlási és hordalékmozgási folyamatok alakulnak ki, amik bonyolult lebegtetett hordalék-elkeveredési struktúrát eredményeznek. A Mosoni-Duna Dunához való hozzáfolyásánál például légi felvételek alapján jól megfigyelhető, hogy a hozzáfolyáson érkező lebegtetett hordalékban gazdag víz a befogadó Dunában hosszú szakaszon, akár több 10 km-en keresztül is csóvaként terjed, a teljes elkeveredés jóval a torkolat alatt történik meg. Az ehhez hasonló egyedi jelenségek nagy szerepet játszanak a folyószakasz morfodinamikai folyamataiban, ezért azok vizsgálata hangsúlyos.

A lebegtetett hordalék torkolati szakaszon történő elkeveredésének vizsgálatában nagy áttörést jelent a számítógépes numerikus modellezés megjelenése, hiszen az áramlási és elkeveredési folyamatok részletes, akár 3D leírására nyílt lehetőség.

TDK kutatásomban áttekintem a Duna lebegtetett hordalékmozgásával és a folyami elkeveredéssel kapcsolatos szakirodalmat. Terepi méréseken veszek részt, aminek célja egyrészt a folyók által szállított lebegtetett hordalék mennyiségének és hordaléktöménység területi változékonyság meghatározása, valamint a numerikus modellépítéshez szükséges adatok gyűjtése. Kiválasztok egy a 3D hidrodinamikai és elkeveredési folyamatok szimulációjára alkalmas modellt, amit első lépésben egy sematizált csatornán, majd a Duna példáján keresztül tesztelek különböző geometriai, fizikai és numerikus beállításokkal. A dolgozat fő eredményeként értékelem a 3D numerikus modell alkalmazhatóságát dunai léptékű folyamok torkolati szakaszán tapasztalható hordalékcsóvák elkeveredésének leírására, amely következő lépésben egy terep hordalékmérő állomás kialakítását támogathatja.

szerző

 • Dávid Barnabás
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Pomázi Flóra
  Doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom