Regisztráció és bejelentkezés

Háttéráramlás bearányosítása a lágymányosi mintaterületen

Háttéráramlás bearányosítása a lágymányosi mintaterületen

Vízfolyások mentén a talajvízszintre a folyó mindenkori vízszintje számottevő hatást gyakorolhat. Belterületeken azonban, a talajvíz mozgását a természetes viszonyokon túl a vízvezető réteget elérő épületek is befolyásolhatják. A talajvíz-épület kölcsönhatás vizsgálata a fővárosban is régóta ismert probléma.

Míg korábban a felszín alatti épületrészek, alapok biztonságos kialakítása, a pincevizek elkerülése volt a cél, addig napjainkban a gyakran többszintes földalatti létesítmények állékonysága és környezetvédelmi kérdések kerültek előtérbe. Ahhoz, hogy a különböző funkciójú vízközeli épületek létesítésére vonatkozó igényeket kielégíthessük, meg kell teremteni a felszín alatti vizekkel való együttélés feltételeit, a felmerülő problémákat kezelni kell árvíz és kisvíz idején is. Ehhez elengedhetetlen a talajvíz és nyíltvíz kapcsolatának bővebb vizsgálata, megismerése.

Dolgozatom célja a lágymányosi mintaterület talajvízjárásának megismerése modellezéssel permanens és nempermanens állapotban is.

Ehhez elsőként a terület talajvízkútjaiban mért vízszintek és a Duna vízállása alapján a talajvízkutak napi idősorát állítom fel a vizsgált időszakra többváltozós korreláció segítségével. A talajvízszint adatok gyűjtését a GWM-31 kútba telepített Dataqua gyártmányú folyadékszint-rögzítő berendezés segítette, mely óránként dokumentálta a vízszint adatokat. A további kutak vízszintjeinek leolvasása az ez évi időszakban kéthetente, saját feljegyzések, mérések alapján történt. A terület geológiai rétegzettségének jellemzőinek meghatározásához különböző források által készített talajvizsgálatokat veszek alapul. Ezek alapján számítható a vízmozgás nagysága és iránya a területen.

Dolgozatom végén értékelem vizsgálataim eredményét, megállapítom a területen felmerülő problémákat állandó kisvizes időszakok és árhullámok során, illetve javaslatot teszek ezek megoldására.

szerző

  • Wagner Flóra
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csoma Rózsa
    egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Jutalom