Regisztráció és bejelentkezés

Görgetett hordalékmozgás vizsgálata a Duna Vámosszabadi híd szelvényében

A Duna Szap alatti szakasza az elmúlt évtizedekben jelentős morfológiai változásokon ment keresztül. A folyószakasz jellegváltozását elsősorban az 1992-ben üzembe helyezett dunacsúnyi vízlépcső okozta. A műtárgy az alvízén megakadályozta a természetes hordalék utánpótlást. Ennek köszönhetően a műtárgy közvetlen alvízén a folyó saját medrét jelentősen erodálta, az elragadott mederanyag pedig az alsóbb folyószakaszon áthaladva ideiglenes, illetve állandósult mederképződményeket formált. Jelen kutatások tárgyát képezi, hogy a vízlépcső okozta morfodinamikai folyamatok elérték-e már a dinamikus egyensúlyi állapotot.

Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság évente több alkalommal görgetett hordalékmintát vesz a Vámosszabadi híd szelvényében, 13 km-rel a dunacsúnyi vízlépcső alatt. A mérési jegyzőkönyveket az 1998-2015-ös időszakra vonatkozóan rendelkezésemre bocsátották. A görgetett hordalékjellemzők (hordalékhozam, szemösszetétel) alapján következtetéseket kísérelek meg levonni a morfológiai folyamatok változásáról, illetve a jelenlegi trendekről. A mért hordalékjellemzők alapján görgetett hordalékbecslő összefüggések megbízhatóságát tesztelem. Ezzel célom azon megbízható empíriák kiszűrése, melyek alkalmazásával a térség nagyvízi, ill. jövőbeni morfodinamikai jellemzői megbízhatóan becsülhetők.

szerző

 • Pomázi Flóra
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék