Regisztráció és bejelentkezés

Iszapvíztelenítő szalagprés intenzifikálási lehetőségeinek vizsgálata présmodell segítségével

Iszapvíztelenítő szalagprés intenzifikálási lehetőségeinek vizsgálata présmodell segítségével

Berecz Vivien IV. évf.

Konzulens: Dr. Clement Adrienne, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Jászay Tamás szennyvíztechnológus

Dolgozatomban olyan mérések eredményeit foglalom össze, melyek célja a solymári szennyvíztisztító telepen használt iszapvíztelenítő szalagprés hatásfoknövelése.

Az üzemeltetés költségeinek egyik meghatározó eleme a víztelenített iszaptermék elszállítása. Amennyiben hatékonyabb préseléssel sikerül az iszapból eltávolított víz mennyiségét növelni, az elszállítandó kisebb térfogatnak köszönhetően jelentősen csökkenhet az elszállítással járó kiadás.

Az optimalizálandó préselési paraméterek szárazanyag tartalomra való befolyását modellezéssel vizsgáltam. Maga a modell egy egyszerű szerkezet, mely a telepen készült a prés régi szalagjainak felhasználásával. Lábakon álló vázból, és az arra helyezhető, fakeretre feszített elővíztelenítő, és két présszalagból áll. A szalagok közötti nyomás megfelelő súly ráhelyezésével érhető el.

A fizikai paraméterek közül nyomást, a préselési időt és a szalagra felvitt iszapréteg vastagságát vizsgáltam. A vizsgált prés hatásfoka leghatékonyabban a nyomás növelését célzó beavatkozással volna javítható.

A telepen az iszap kondicionálása polielektrolittal történik. Jelenleg a vegyszer- és iszapfeladó szivattyú állandó beállítás mellett működik, függetlenül a sűrített iszap változó szárazanyag tartalmától. Célom volt meghatározni egy olyan, a sűrített iszap egységnyi tömegű szárazanyag tartalmához adandó vegyszer és víz arányt, mellyel a lehető leghatékonyabb a préselés. Ennek gyakorlati alkalmazásához azonban szükség van a szárazanyag tartalom folyamatos mérését szolgáló berendezés beépítésére.

A vegyszer beszállítója jóvoltából lehetőségem nyílt különböző polielektrolitok iszapunkra gyakorolt hatását vizsgálni. Méréseket végeztem arra vonatkozóan, hogy lehetséges-e egy másik vegyszerrel magasabb szárazanyag tartalom elérése. Összefüggést kerestem továbbá a vegyszer hatására kialakuló pehelyszerkezet, a préselési tulajdonságok és a préselt iszaptermék szárazanyag tartalma között.

A javasolt paraméterek elsősorban a Solymáron használt prés intenzifikálását célozzák, de alapul szolgálhat más — a solymárihoz hasonló telepeken használt — szalagprések üzembe helyezésekor szükséges beállítások kiválasztásához is.

szerző

  • Berecz Vivien
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Clement Adrienne
    egyetemi docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett