Regisztráció és bejelentkezés

Hordaléktranszport modellek implementálása 3D modellkörnyezetben

Hordaléktranszport modellek implementálása 3D modellkörnyezetben

A dolgozat vegyes szemösszetételű folyómedrek numerikus modellezéséhez alkalmazható hordaléktranszport formulák részletes vizsgálatával foglalkozik. A vegyes szemösszetételű medrek esetében különösen fontos a megfelelő hordaléktranszport összefüggés megválasztása, mivel az ilyen folyómedrekben lejátszódó morfodinamikai folyamatok – mint pl. a mederpáncélozódás vagy az ezzel szorosan összefüggő mederanyag rétegződése – nagy komplexitást mutatnak.

A szakirodalomban számos empirikus-félempirikus hordalékhozam becslő képlet áll rendelkezésre, ám ezek nagy része homogén (homok, kavics) medrekre lettek kifejlesztve. Mivel ezek az összefüggések figyelmen kívül hagyják az eltérő méretű hordalékszemcsék közötti kölcsönhatást, alkalmazásuk inhomogén mederanyag esetén félrevezető eredményekkel szolgálhat. Alapvető tehát tisztában lennünk azzal, hogy az egyes összefüggések milyen geomorfológiájú folyómedreknél alkalmazhatók.

A TDK dolgozat keretében egy háromdimenziós numerikus áramlási modell hordaléktranszport modulját egészítem ki különböző hordalékhozam leíró összefüggésekkel. Az összefüggések beprogramozása után végrehajtom azok összehasonlító elemzését és rámutatok a modell alkalmazhatóságára. A numerikus modellt egy közelmúltban végrehajtott laboratóriumi kísérlet alapján építem fel, így közvetlenül fel tudom használni a kísérlet során gyűjtött áramlási és hordalékadatokat a modell paraméterezéséhez és igazolásához. A dolgozat egyik végeredményeként kiválasztom a laboratóriumi mérés során feltárt morfodinamikai folyamatokat legjobban leíró hordaléktranszport modellt.

szerző

 • Kondor Gergely
  infrastruktúra-építőmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék