Regisztráció és bejelentkezés

Hajók keltetette hullámzás hatásának terepi feltárása a litorális zónában

Hajók keltetette hullámzás hatásának terepi feltárása a litorális zónában

Fleit Gábor, IV. évfolyam, Építőmérnök BSc

Konzulensek: Dr. Baranya Sándor, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék; Dr. Józsa János, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék; Dr. Krámer Tamás, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

A hajókkal történő áru- és teherszállítás napjainkig az egyik legkörnyezetkímélőbb fuvarozási formaként ismeretes, mindazonáltal köztudott, hogy a járművekből szivárgó olajok és üzemanyagok káros hatással vannak a vízminőségre és így a vízi élővilágra is. Számos egyéb hatás ismert még, azonban ezekről keveset tudunk. Jelen dolgozatban a hajók keltette hullámok partközelben megjelenő áramlástani hatásait vizsgáljuk, különös tekintettel a fenék-csúsztatófeszültségre. A kialakuló feszültségek komoly hatással vannak a mederfenéken élő makrogerinctelenekre, valamint a halak oda lerakott ikráira. Megfelelően nagy értékek esetén ezek az élőlények elsodródhatnak olyan nagy áramlási sebességek uralta területekre, ahol túlélési esélyük zérushoz közeli. Külföldi tanulmányokban már találunk példát a probléma ökológiai szempontú vizsgálatára, de mérnöki szempontú célirányos áramlástani vizsgálatok alig állnak rendelkezésre, hazai szinten a kutatási téma pedig egyértelműen hiánypótló.

Munkámat szakirodalmi kitekintéssel kezdem, mely egyben iránymutató is volt a további elvégzendő munkarészek felé. Ezt követően felmértük a terepi adatgyűjtéshez alkalmazható és rendelkezésre álló eszközöket, amelyek közül a legfontosabb szerepet a pontbeli akusztikus sebességmérő műszerek (ADV - Acoustic Doppler Velocimeter) játszották. Több eszköz párhuzamos használatával a Duna Sződligeti szakaszán végeztünk méréseket, melyek során számos különböző hajótípus (uszály, szárnyashajó, utasszállító hajók) által keltett hullámok mederfenék közeli sebesség-idősorát rögzítettük a folyó part menti sávjában. A nagy időfelbontású adatsorok alapján a hajók keltette hullámzás egyes szakaszait jellemeztük statisztikai módszerekkel, hullámmagasság, áramlási sebesség és fenék-csúsztatófeszültség paraméterekkel. A dolgozatban továbbá próbát teszek a hullámzás part menti mozgásának időben változó sebességmezővel való leírására is, amihez a Large Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) módszert alkalmazom. A vizsgálat eredményei rámutatnak a hullámjelenségek térbeli és időbeli összetettségére, de egyúttal igazolják annak kimérhetőségét is. A dolgozat eredményei lehetőséget adnak arra, hogy a különböző hajótípusok keltette hullámok élőhelyre gyakorolt hatását feltárjuk, és az ökológiai vizsgálatokat számszerű adatokkal támogassuk meg.

szerző

 • Fleit Gábor
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Józsa János
  tanszékvezető egyetemi tanár, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Krámer Tamás
  Egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett