Regisztráció és bejelentkezés

Makróműanyag detektálása képalapú mesterséges intelligenciával

A felszíni vizekben egyre jelentősebb problémaként jelenik meg az antropogén hulladék, mint szennyező anyag. Az utóbbi évtizedekben a műanyag használati tárgyak és csomagolások száma rohamosan növekedett, ezzel együtt jelent meg és nőtt a műanyag hulladék mennyisége a településeken kívül, a mezőgazdasági és természetvédelmi területeken. Az ártereken összegyűlt hulladékot egy kisebb árhullám is könnyedén öblíti ki, így a természetes uszadékkal együtt vonul le a folyón. Az ártereken eldobott vagy odahordott műanyag túlnyomó részt makróműanyag (>5 mm), amely vegyi és biológiai hatások, valamint hosszú ideig tartó UV sugárzás és mechanikai igénybevétel hatására apróbb darabokra esik szét és mikróműanyag (<5 mm) szennyezővé válik. Hazánk medence jellege és vízrajza miatt különös mértékben kiszolgáltatott a szomszédos országokból érkező folyami makróműanyag szennyezésnek. Az érkező „hulladékáradat” nem csak ökológiai és esztétikai szempontból veszélyes, de az árvízi levonulást és egyes műtárgyak üzemeltetést is akadályozza.

A műanyag szennyezők viselkedéséről keveset tudunk, mivel azok észlelési, mérési és monitoring módszerei még kidolgozatlanok és nem elterjedtek. Jelen dolgozatban felszíni vizekben, elsősorban folyami környezetben megjelenő makróműanyagot detektáló kép alapú módszer fejlesztése és annak eredményei kerülnek bemutatásra. A makróműanyag észleléséhez vízfelületről videófelvételek készültek, amelyek vizsgálatához számos területen alkalmazott objektum felismerő mélytanuló eljárás került bevetésre. A dolgozat célja a felvételeken megjelenő makróműanyagok detektálása és számszerűsítése és a tanított detektor teljesítményének vizsgálata validáció során. Ezzel lehetővé téve az eszköz későbbi bevetését valós idejű makróműanyag detektálásra. A makróműanyagok detektálása lehetőséget adhat monitoring vagy riasztó állomások létrehozására és a makróműanyagok kvantifikálására. Ilyen állomásokkal gyűjtött adatokkal transzport modelleket állíthatunk fel, valamint vizsgálhatjuk a makróműanyagok konzervatívitását is, így jobban megérthetjük a műanyagszennyezés viselkedését.

szerző

  • Tikász Gergely
    Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Baranya Sándor
    egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

II. helyezett