Regisztráció és bejelentkezés

1D numerikus morfodinamikai modellfejlesztése kanyarulatfejlődés hatásvizsgálatához

A folyók medergeometriája folyamatosan változik, de jellemző, hogy hosszú távon kialakul egy ún. dinamikus egyensúlyi állapot. Ebben a helyzetében is történik kisebb mértékű geometriai változás, de nagyobb időléptékben nem látunk már érdemi módosulást. Mesterséges beavatkozások, vagy természetes eredetű folyamatok hatására megváltozhat ez az egyensúlyi állapotot, amire a folyó a meder formálásával reagál. A kanyarulatok fejlődése és lefűződése egyes folyók (pl. 19. századi Tisza, Minnesota River) esetén kulcsszerepet játszik a dinamikus egyensúlyi állapot kialakulásában. A kanyarulatfejlődés következtében ugyanis csökken a meder esése, ami kihat a morfodinamikai folyamatokra. A túlfejlett kanyarulatok hirtelen lefűződése pedig hirtelen lokális esésnövekedést okoz, aminek szintén van szakaszléptékű, mederváltozást kiváltó hatása. A lefűződések és a kanyarulatfejlődések viszont nagy tér- és időléptékben vizsgálódva azonban egyensúlyba kerülnek.

Jelen dolgozatban egy olyan 1D numerikus morfodinamikai modellt fejlesztek, amellyel a kanyarulatfejlődések, lefűződések, illetve mesterséges beavatkozások útján történő kanyarulatátvágások morfodinamikai hatása számításba vehető. A modell segítségével lehetőség nyílik bármilyen, a korábbi egyensúlyi állapotot megzavaró tényező (hordalékhozam változás, mesterséges kanyarulatátvágás, stb.) hatására kialakuló új egyensúlyi állapot paramétereinek számítására, figyelembe véve a kanyarulatok természetes fejlődését és lefűződését.

szerző

 • Nagy László Benedek
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Farkas Dávid
  adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

I. helyezett