Regisztráció és bejelentkezés

Deep Learning-alapú, folyami mederanyag-vizsgálat eredményeinek hasznosíthatósága és kalibrálása

A folyók mederanyag-összetételének vizsgálatára alkalmazott hagyományos mérési eljárások igencsak idő- és energiaigényesek, bizonytalansággal terheltek és reprezentativitásuk is nehezen biztosítható. Éppen ezért, a témával foglalkozó mérnökök folyamatosan keresik azon technológiai megoldásokat, melyek javíthatják, vagy akár helyettesíthetik a jelenlegi eljárásokat. Ehhez a kutatáshoz kíván csatlakozni jelen dolgozat is, mely egy tavalyi, Folyók mederanyagának vizsgálata képalapú eljárásokkal c. TDK dolgozathoz kapcsolódik. A korábbi dolgozatban a mederről készített víz alatti felvételek Deep Learning (mély tanulás) eljárással történő elemzésével folyamszelvények mederanyag eloszlását mértük fel, majd validáltuk az eredményeket. Jelen dolgozatban egyrészt megvizsgálom, hogy a korábbi módszerrel kapott szelvény menti (vonal menti) eredmények hogyan terjeszthetők ki interpolációs technikával térképszerű, 2D-s eredményekké. Ezen kívül újabb terepi mérések segítségével elemzést végzek a víz alatti láthatóság és a lebegtetett hordaléktöménység között fennálló kapcsolat pontosabb megismerhetőségének céljából. Annak érdekében, hogy a módszer képes legyen a jövőben még részletesebb szemösszetételi információk feltárására, egy képfelismerő algoritmus is fejlesztésre kerül. A mérések során ugyanis lézereket használtunk, melyek a kamera mellől a mederre világítottak, bizonyos időközönként fel-felvillanva. Mivel a lézer források egymástól vett távolságát mi állítottuk be, így a lézerpontok képeken történő felismerésével skálázhatók lesznek a felvételek, mm/pixel arányuk ismertté válik. Végezetül pedig kalibrációt végzek a mérések során használt, halszem-optikás GoPro kamerán, majd pedig ez alapján korrigálom a korábbi eredményeket, illetve elemzem a torzítás mértékét.

szerző

 • Tikász Gergely
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Ermilov Alexander Anatol
  Doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Pomázi Flóra
  Doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom