Regisztráció és bejelentkezés

A Felső-Duna régmúlt szabályozásainak hatásvizsgálata 1D morfodinamikai modellel

Vízfolyások medergeometriáját vizsgálva megállapítható, hogy azok folyamatos alakváltozáson mennek keresztül, amik egy ún. dinamikus egyensúlyi állapot felé tartanak. Azt elérve is megfigyelhető további mederváltozás, azonban azok hatására nem várható a dinamikus egyensúlyi állapottól való szignifikáns eltérés. Jelentősebb természetes vagy mesterséges folyamatok hatására a dinamikus egyensúlyi állapot jelentős változása várható. Ekkor kardinális kérdés, hogy milyen új medergeometria, illetve áramlási viszonyok (tetőző vízszint) várhatók.

Dolgozatomban a magyarországi Felső-Dunán vizsgálom a múltbéli beavatkozások dinamikus egyensúlyi állapotra gyakorolt hatásátát. A 2020. évi TDK dolgozatomban már megállapítottam egy 0D hordalékmodell kidolgozásával, hogy az egyensúlyi állapot az említett szakaszon nem áll fenn és hanem a szelektív erózió miatt folyamatos lerakódás megy végbe. Az előző kezdetleges modellel a beavatkozások (mederszűkítés, sarkantyúzás, vízlépcső beépítése) hatásának mértékét tudtam megállapítani egy-egy szelvényre. Jelen kutatómunkában a már megalkotott 0D modellt szeretném továbbfejleszteni egy 1D modellre, amely a vegyes szemösszetételt is számításba tudja venni. Ezzel nemcsak pontosabb eredményekre számítok, hanem az 1D modellel időbeni becslést lehet majd adni egy-egy beavatkozás hatására. A modellépítés során továbbá szükségem lesz olyan innovatív modellezési metodika kidolgozására illetve alkalmazására, amivel a sarkantyúsor hatása az áramlási viszonyokra és a hordalékmozgásra számításba vehető 1D megközelítésben.

A vizsgálatom fontos pillérét képezi az alapos irodalomkutatás, amivel célom a XIX. századi folyószabályozási munkák előtti időszaktól a beavatkozások kronológiájának, valamint morfodinamikai adatok (mederszintek, mederanyag, hordalékhozam, stb.) felkutatása és a rendelkezésre álló adatok elemzése. A vizsgálataimat ezen adatok alapján paraméterezett 1D modell segítségével végzem el.

szerző

  • Nyiri Emese
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Török Gergely Tihamér
    tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett