Regisztráció és bejelentkezés

Kisminta modell használhatóságának kérdései a szivárgási tényező meghatározásánál

Szivárgási tényező meghatározása kisminta kísérlettel és numerikus modellekkel

Barta Eszter, Bsc hallgató

Konzulens: Dr. Hajnal Géza, Vízépítési- és Vízgazdálkodási Tanszék

A talajfelszín alatti rétegek szivárgási tényezőjének reprezentatív becslésére napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik, hiszen ennek hiánya az építőmérnöki gyakorlat számos területén – mint például munkagödör optimális víztelenítési módja, kitermelhető vízkészlet megállapítása –, okoz problémát.

Dolgozatomban a már korábban megépített, vizsgált és igazolt kismintamodellt fejlesztem tovább (Barta, Veczán 2011). Az eddig csak homogén talajokkal használt modellbe rétegzetten építem be a vizsgálandó mintákat. A leszívás és a visszatöltődés folyamatát PTV kamerával rögzítem, az adatok feldolgozásához a Mathlab programot használom fel.

Az eredményeinek további pontosítására és fizikai modellbe a beépítés nehézségei miatt bizonytalanná vált estek ellenőrzésére numerikus modelleket állítok fel.

A feladat elvégzésére két szoftver áll rendelkezésemre: a Felflow és a Modflow

A FEFLOW programmal felszínalatti folyadékszivárgást, oldott szennyeződések transzportfolyamatait és/vagy hő-transzport folyamatokat lehet modellezni. A program rendelkezik elő- és utófeldolgozó képességekkel, valamint egy hatékony szimulációs kóddal. Más rendszerekkel ellentétben, ez az alkalmazás nem egy grafikus felhasználói felület, melyet egy külön fejlesztett szimulációs központi mag köré fejlesztettek, hanem a központi magtól a felhasználói felületig egy teljesen integrált szimulációs csomag.

A Modflow véges differencia elvén működő, hidrogeológiai modellező szoftver. Képes a

talajvízmozgásokon túl a talajvízben végbemenő anyagtranszportot is számolni. A program több modulból tevődik össze, ezeket közös grafikus felület köti össze.

A TDK munkámban céllá tűztem ki a két szoftver összehasonlítását is a kapott eredmények, a számítási háló, számítási idő, érzékenységvizsgálat, kalibráció, megjelenítés stb. szempontjából.

Kutatásomtól azt várom, hogy a kapott eredmények nagymértékű pontosságot biztosítsanak a már említett építőmérnöki feladatok megtervezéséhez, problémák megoldásához.

szerző

 • Barta Eszter
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Hajnal Géza
  docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Vasvári Vilmos
  , Kultech Kft. (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett