Regisztráció és bejelentkezés

Műtárgyhidraulikai paraméterek numerikus közelítése

Műtárgyhidraulikai paraméterek numerikus közelítése

Fürt Renáta MSc 2. éves hallgató

Konzulens: Dr. Csoma Rózsa, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Egy vízépítési műtárgy méretezésekor számos műtárgyhidraulikai paramétert fel kell használni, melyek a korábbi kutatások eredményei alapján grafikusan vagy táblázatosan ismertek. Ez a mai igények mellett, a számítógépes modellezés világában a numerikus számításokat megnehezíti, a méretezési, modellezési időt meghosszabbítja, a hibalehetőséget az esetleges pontatlan leolvasások miatt növeli. Sokszor az eredeti kutatási eredmények, melyekből grafikont alkottak mára már nem fellelhetők, pedig az összefüggések használatához szükség lenne zárt formájú képletekre. További „problémát” jelent, hogy a kutatók manapság grafikonokat, táblázatokat fizikai modellek, tapasztalatok alapján alkotják, melyek során ismét nem kapunk zárt képletet.

E dolgozat célja, hogy ezen összefüggések kidolgozása figyelembe venné az adott jelenség fizikáját, „megjelenését”, érvényességi tartományát, alkalmazhatóságát, használhatóságát, peremfeltételeit a vízépítési műtárgyak területén. Munkámban első sorban a fontosabb vízszintszabályozó műtárgyak (bukó, zsilip) tényezőit vizsgáljam (pl. vízhozamtényezők, visszahatási tényezők, sebességtényezők, kontrakciós tényezők, stb.). A vizsgált összefüggéseket igyekszem több forrásból is ellenőrizni és a munkám szempontjából a leginkább megbízható formát felhasználni.

A kapott eredmények használhatóságát, létjogosultságát rövid példákon keresztül igazolom.

Felhasznált irodalom:

Agroszkin, I. I. - Dimitrijev, G. T. - Pikalov, F. I.: Hidraulika. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1952.

Bogárdi, I. - Kozák M.: Hidraulika. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest. II. kötet: 1976.

Bohl, W.: Műszaki áramlástan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.

Chow, V.T.: Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill Book Company Inc. New York, 1959.

Haszpra, O.: Hidraulika I. az építőmérnök hallgatók részére. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

Kozák, M.: Hidraulikai példatár. Egyetemi segédkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

Naudascher, E.: Hydraulik der Gerinne und Gerinnebauwerke. Springer Verlag Wien, 1992.

Preißler, G. - Bollrich, G.: Technische Hydromechanik. Band 1. VEB Verlag Für Bauwesen, Berlin, 1985.

Starosolszky, Ö. - Muszkalay, L.: Műtárgyhidraulikai zsebkönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961.

szerző

  • Fürt Renáta
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Csoma Rózsa
    egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom