Regisztráció és bejelentkezés

Folyami hordalékmérési eljárások vizsgálata

TDK dolgozatomban a Dráva hordalékmozgásának különböző műszerekkel történő vizsgálatát tűztem ki célul, felhasználva két, az elmúlt hónapokban végrehajtott hordalékmérési kampány adatait. Egyfelől a hagyományosnak tekinthető mérési módszereket ismertetem, köztük a szivattyús lebegtetett hordalékmérést és a Helley-Smith féle görgetett hordalékmérést. Egy másik lebegtetett hordalék vizsgálati eszköz, a lézeres elven működő LISST nevű műszer, melynek ellenőrzését az indokolja, hogy nagyon kevés tapasztalattal rendelkezünk vele kapcsolatban és az említett mérések során került először alkalmazásra az országban. A hordalékmérési eljárások egyik újszerű elemeként ellenőrzök egy, az akusztikus Doppler elven működő áramlásmérő műszerekkel (ADCP) kapcsolatos feltevést, mely szerint a műszer által elküldött hangjelek visszaverődésének tulajdonságaiból (elsősorban a jelerősségből) becsülhető a lebegtetett hordaléktartalom. A hordalékvizsgálatokhoz emellett természetesen felhasználom az ADCP által szolgáltatott további adatokat, vagyis a sebesség, vízhozam, mederalak adatokat, sőt kihasználva a műszer mederfenék letapogató opcióját, próbát teszek a görgetett hordalék mozgásának becslésére is. A dolgozatban bemutatott mérési módszerek nagyban hozzájárulhatnak a jövőbeli numerikus hordalékmodellezési vizsgálatokhoz, mivel az eddig szűk keresztmetszetnek számító adatnyerés egyszerűbb és gyorsabb lehet.

szerző

  • Németh Dániel
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Baranya Sándor
    egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett