Regisztráció és bejelentkezés

Közlekedési terek kialakításának vizsgálata az esélyegyenlőség szempontjából

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása mára az élet minden területén fontos feladattá vált.

Dolgozatom témájául azon megoldások bemutatását választottam, melyek lehetővé teszik a fogyatékkal élő emberek egyenlő esélyekkel történő részvételét a közlekedésben.

Bemutatom az esélyegyenlőség megteremtésének hazai jogi hátterét, az épített környezet akadálymentesítésére vonatkozó előírásokat és tervezési útmutatókat a közlekedés területéről. Bemutatok külföldi példákat, és esettanulmányokon keresztül vizsgálom a jelenleg alkalmazott hazai megoldásokat, különös tekintettel a gyalogos közlekedés létesítményeire, de kitekintek a helyi és helyközi közösségi közlekedés területére is.

Munkám célja átfogó képet adni a fogyatékkal élők – elsősorban a mozgásukban korlátozottak - közlekedési lehetőségeiről, az akadálymentesítés jelenlegi helyzetéről Magyarországon. Esettanulmányokon keresztül szeretném felhívni a közlekedéstervezésben és –kivitelezésben érdekeltek figyelmét azokra az apróságokra, melyek megkülönböztetik egymástól a jó és kevésbé jó megoldásokat.

szerző

  • Szigetvári Andrea
    infrastruktúra-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Barna Zsolt
    , (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom