Regisztráció és bejelentkezés

Kísérlettel támogatott méretezési eljárás kidolgozása speciális kialakítású és keresztmetszetű vékonyfalú acél szerkezeti elemre

Az oszlopkihajlás egy klasszikus stabilitási probléma. Meghatározására szabványos eljárásaink vannak, melyek viszont az egységes, egyszerűbb kezelhetőség érdekében számos közelítést alkalmaznak. Ugyanakkor ezen közelítések általában a biztonság javára térnek el, rontva a gazdaságosságon. Ideális illetve idealizált esetekben ezek a számítások kellően megbízhatóak illetve kipróbáltak, viszont ez magába foglalja azt a feltételezést is, hogy a vizsgált szerkezetet megfelelően modelleztük, annak különböző tulajdonságait kellő körültekintéssel mértük fel. Ez a modellezés viszont számos nehézséget rejthet magában.

Jelen dolgozat témája annak a bemutatása, hogy egy eddig még a gyakorlatban sosem használt speciális keresztmetszetű, új típusú acél oszlop teherbírását hogyan határozhatjuk meg mind elméleti, mind kísérleti úton akkor, ha a szabványos eljárások csak megkötésekkel és korlátozottan alkalmazhatóak. Mindezekhez elvégeztünk egy összesen 117 próbatestből álló kísérletsorozatot mely magában foglal 3 eltérő keresztmetszeti változatot, 3 eltérő megtámasztási módot illetve vizsgálataink során 7 fajta hosszúságú elemet használtunk. Mindezzel párhuzamosan az Eurocode előírásait szem előtt tartva elméleti modellt alkottunk a kísérleti tapasztalatokra építve. Célunk egy olyan modell felépítése volt, mely alkalmas arra, hogy az Eurocode igényeinek megfelelően, ugyanakkor belőle paraméteresen meghatározható legyen az adott elem teherbírása. A munka során az elméleti modellt a kísérleti tapasztalatokkal szinkronban fejlesztettük, az ott tett feltevéseinket a laborban tapasztaltak szerint finomítottuk.

Mindennek végeredményeképpen sikerült egy, a jelenleg érvényes szabványoknak megfelelő méretezési eljárást adnunk az adott szelvény teherbírására vonatkozóan a megtámasztási viszonyok és a hossz függvényében.

szerző

 • Szedlák Máté
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Joó Attila László
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Ádány Sándor
  , (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett