Regisztráció és bejelentkezés

Szelementartó bak kísérlettel támogatott tervezése

Tudományos Diákköri Konferencia 2014

Szelementartó bak kísérlettel támogatott tervezése

Frank Máté Ferenc, MSC-I. évfolyam, építőmérnök hallgató

Janik Ottó, MSC-I. évfolyam, építőmérnök hallgató

Konzulens: Dr. Katula Levente Tamás, Adjunktus

Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építőipari szerkezetek szállítási és szerelési egységeinél előnyt jelent, ha azok „rúdszerű” kialakításúak, minél kevesebb konzolosan kinyúló, elágazó elemmel. Az így kialakított egységekből – azonos szállítóeszközt feltételezve – több szállítható, valamint szerelés közben megszűnik a kiálló részek sérülésének veszélye. Csarnokszerkezet ge-renda és oszlopelemeinél tehát előnyös, ha a szelementartó- és falvázgerenda-tartó ba-kok utólag, a keret megépítése után kerülnek a szerkezetre.

Egy ilyen „szerelt” bak legyen olcsó, egyszerűen – lehetőleg automatizálhatóan – gyártható, sokoldalúan alkalmazható, valamint – lehetőség szerint – felületvédelemmel ellátott.

Fenti követelményeknek tűzihorganyzott vékonylemezből, ellenállás-ponthegesztéssel gyártott, megfelelő geometriai kialakítású és teherbírású bakok megfe-lelhetnek.

Korábbi kutatásainkban megvizsgáltuk tűzihorganyzott vékonylemezek (1,0; 1,2; 1,5 mm) ellenállás-ponthegesztett kapcsolatainak teherbírási viselkedését, valamint kidol-goztunk egy kísérleti összeállítást, mellyel vékonylemezekből kialakított szelementartó bakok teherbírási vizsgálata végezhető el.

Jelen tanulmány ilyen, tűzihorganyzott vékonylemezekből ellenállás-ponthegesztéssel kialakított, szelementartó bakok tervezésével és mechanikai viselkedé-sének vizsgálatával foglalkozik. A korábban végzett kísérletek eredményeit kiértékelve, javítottuk a bakok geometriai kialakítását, növelve ellenállásukat, fejlesztettük a terhelő berendezést a kísérletek gyorsabb végrehajtása érdekében, továbbá módszert dolgoztunk ki a gyártási imperfekciók mérésére. A kutatási időszakban megterveztünk és elvégeztünk összesen 17 valós léptékű kísérletet. A kísérleti eredmények kiértékelése alapján javasla-tot tettünk a célkitűzéseknek legjobban megfelelő szelementartó bak kialakításra.

A kutatómunka eredményei a következőkben foglalhatók össze:

- kísérleti összeállítás javítása a korábban végzett – 2013/2014 őszén – kísérleti eredmények kiértékelésével;

- gyártás egyszerűsítése és gyorsítása egy hegesztő-gépasztal megtervezésével és elkészítésével;

- új, nagyobb teherbírású és kialakítású szelementartó bakok tervezése;

- szelementartó bakok gyártási imperfekcióinak felvételére alkalmas metódus kidol-gozása;

- alapanyag-vizsgálat 21 db próbatesten;

- 17 szelementartó bak kísérlet végrehajtása;

- kísérleti eredmények kiértékelése;

- javaslattétel a célkitűzéseknek legjobban megfelelő szelementartó bak kialakítás-ra.

szerzők

 • Frank Máté Ferenc
  építőmérnöki
  nappali
 • Janik Ottó
  építőmérnöki
  nappali

konzulens

 • Dr. Katula Levente Tamás
  Docens, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett