Regisztráció és bejelentkezés

Ortotrop lemezek méretezési eljárásának pontosítása

Az acél hidak esetén az egyik leggyakrabban alkalmazott szerkezeti kialakítás az ortotrop lemez. Acél szekrénytartójú hidak esetében a pályalemez, a fenéklemez és a gerinclemez is lehet ortotrop, melynek lényege, hogy a stabilitásvesztésre érzékeny acéllemezek egyik irányú teherbírását oly módon növelik meg, hogy meghatározott osztásközönként bordákat helyeznek el. Ezek a profiljuk kialakítása szerint lehetnek nyitott (L-bordák, T-bordák) és zárt bordák melyek általában különböző keresztmetszetű trapéz bordák. A merevítettlen lemezekre a lemezszerű stabilitásvesztés, míg az ortotrop lemezekre a lemezszerű és az oszlopszerű viselkedés is jellemző. A két viselkedés elkülönülve és együttesen is jelentkezhet, ezen lemezek esetében.

TDK dolgozatomban trapéz bordákkal merevített ortotrop lemezeket vizsgáltam numerikus szimulációval. A vizsgálatok eredményeit meglévő kísérleti eredményekkel validáltam. Ezek után különböző geometriai kialakításokat vizsgáltam, ahol az oszlopszerű és a lemezszerű viselkedés is létrejöhet. A „numerikus kísérletek” különböző peremfeltételekkel kerültek elvégzésre, így az oszlopszerű és a lemezszerű viselkedést elkülönítettem, a kettő interakcióját vizsgálatam.

TDK dolgozatom során a numerikus vizsgálatok elvégzéséhez ANSYS végeselemes szoftvercsomag Mechanical APDL csomagját használtam. A végeselemes szoftver segítségével GMNI analízist hajtottam végre. Globális és lokális imperfekciókat, illetve ezek kombinációit definiáltam a szerkezeten, a fizikai viselkedést figyelembe veendő, rugalmas-felkeményedő anyagmodellt alkalmaztam. A végeselemes szimulációk eredményeit minden esetben az Eurocode szabvány eredményeivel is összevetettem, majd javaslatot dolgoztam ki a szabványos méretezési módszer pontosítására.

szerző

  • Illés Zsombor
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kövesdi Balázs
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék