Regisztráció és bejelentkezés

Acél rácsszerkezetű torony körüli széláramlás vizsgálata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékét felkérték az antennatornyokra ható szélteher és az abból származó igénybevételek vizsgálatára. A rendelkezésre álló mérési eredményekből arra lehet következtetni, hogy a már megépült adótornyok esetében kisebb kihasználtság, tehát további antennák elhelyezése, a jövőben megépülő adótornyok estében pedig költségmegtakarítás érhető el.

A kutatás célja a jellemző szerkezeti részletekre, illetve speciális kialakításokra ható szélteher minél pontosabb meghatározása véges térfogatos modellezés segítségével, és a szabványos számítási eljárások eredményeinek összevetése a kapott eredményekkel. Korábbi vizsgálatok segítségével véges térfogatos modell verifikálható, amellyel lehetőség nyílik különböző elrendezésű és méretű rácsos szerkezetek és azok szerkezeti részleteinek vizsgálatára.

A kutatási munkám keretein belül az első lépésben ismertetem a releváns szakirodalmat és az áramlástani alapfogalmakat. Ezután végeztem a véges térfogatos modell verifikációját szakirodalomban található eredmények segítségével, kezdetben egy egyszerű henger körüli síkbeli áramlás modellezésével. A modellezés eredménye a szerkezetre ható teher értéke, ebből pedig számítható az ellenállási tényező. Ellenőriztem a véges térfogatos háló paramétereinek, illetve a különböző áramlástani modellek hatását az eredményre. Paraméter-rendszer definiálásával különböző szélsebességű és különböző átmérőjű hengerek körüli áramlás vált vizsgálhatóvá. Következő lépésben kiterjesztettem a síkbeli modellt térbeli véges térfogatos modellé, majd tanulmányoztam a megerősítések hatását. Ezután elkészítettem az adótorony egy kiválasztott csomópontjának modelljét és meghatároztam a csomópontra ható teher nagyságát és az ellenállási tényezőjét.

Célomnak megfelelően sikerült pontosabban figyelembe venni a szerkezeti elemekre ható szélteher értékét és összehasonlítani a kapott eredményeket a szabvány szerint számítható értékekkel.

szerző

  • Kenéz Ágnes
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Joó Attila László
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett