Regisztráció és bejelentkezés

Előregyártott vasbeton gerendák numerikus és kísérleti vizsgálata

TDK dolgozatomban tanulmányt készítek a mechanikai anyagmodellekről. Bemutatom az egyszerűbb anyagmodellektől kezdve pl.: rugalmas és képlékeny anyagmodellek, az összetettebb rugalmas-képlékeny-fellazuló anyagmodelleket. Hangsúlyt fektetek, kifejezetten a betonra megalkotott anyagmodellekre és a vasbetonszerkezetekre használatos numerikus és végeselemes technikák bemutatására.

Végeselemes módszer alkalmazásával 3 különböző vasalású gerendát modellezek. A gerendák típus szerint: alulvasalt, normálisan vasalt és túlvasalt. A gerendák fesztávolsága 1,00m és harmadpontos teherrel terheltek. A gerendákon lineáris, nemlineáris vizsgálatot is futtatok, majd különböző betonra vonatkozó anyagmodellekkel is végzek futtatásokat. A numerikus modellek eredményeit valós kísérletekkel is szeretném összevetni, így mindegyik típusú gerendából készül 3 darab kísérleti gerenda, melyeket laboratóriumban vizsgálok.

A dolgozat célja:

- összefüggést teremteni a numerikus modellek és a valós kísérletek között, azaz megtalálni azt a számítógépes modellt, mely a legjobban tükrözi a valóságot.

- megtalálni azt az anyagmodellt, mely egy adott jellemzőre (lehajlás, repedésterjedés, stb) a legpontosabb eredményt szolgáltatja.

- a legjobbnak ítélt anyagmodell esetleges további felhasználása vasbetonszerkezetek tervezésére és vizsgálatára

szerző

 • Roszevák Zsolt
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Hortobágyi Zsolt
  egyetemi docens, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett