Regisztráció és bejelentkezés

Lemezes szerkezetek vizsgálata redukált feszültségek módszerével

Lemezes szerkezetek vizsgálata redukált feszültségek módszerével

Udvarhelyi Ádám (Msc II. évf.)

Konzulens: Dr. Kövesdi Balázs

A TDK dolgozatom témája a redukált feszültségek módszerének alkalmazási lehetőségeinek elemzése és az alkalmazás helyes, valamint gazdaságos módjának meghatározása a hazai hídépítési gyakorlatban alkalmazott tipikus hídszerkezetek stabilitásvizsgálatában. A kutatás célja a redukált feszültségek módszerének bemutatása a hosszbordákkal merevített szekrény keresztmetszetű hídszerkezetek hajlítási és nyírási ellenállásának, valamint az összetett feszültségállapottal terhelt szerkezeti részletek teherbírásának meghatározására. A kutatás során egy választott hazai hídszerkezet esetében, az EN 1993-1-5 alapján, az effektív keresztmetszetek módszerével meghatároztam a jellemző keresztmetszetek hajlítási és nyírási ellenállását. Ezek után megvizsgáltam, hogy a szabvány által adott formulák az egyes merevített lemezmezők horpadási kritikus feszültségeinek számítására hogyan viszonyulnak az ezen lemezmezőkre felépített numerikus modellekből meghatározott kritikus feszültségekhez. Megállapítottam, hogy a kétféleképpen kapott kritikus feszültség értékek a legtöbb lemezmező esetében csak kis mértékben térnek el egymástól. A hídszerkezet pontos geometriájának ismeretében felépült a globális numerikus modell is. A redukált feszültségek módszeréhez szükséges fontosabb tervezési mennyiségeket ezen a modellen határoztam meg, valamint ugyanezen a modellen hajtottam végre a numerikus szimulációt is. A modell eredményei alapján összehasonlítottam a redukált feszültségek módszerével, az effektív keresztmetszet módszerével, valamint a numerikus szimulációval kapott teherbírás értékeket. A numerikus vizsgálatok eredményei alapján célom olyan ajánlások megfogalmazása volt, amellyel a redukált feszültségek módszere kellő biztonsággal és gazdaságosan alkalmazható a hazai hídépítési gyakorlatban.

Irodalom:

[1] EN 1993-1-5: Design of steel structures - Plated structural elements

[2] B. Johanson, R. Maquoi, G. Sedlacek, C. Müller, D. Beg: Comentary and worked examples to EN 1993-1-5 "Plated structural elements"

[3] D. Beg, U. Kuhlmann, L. Davaine, B. Braun: Design of Plated Structures

[4] E. Madenci, I. Guven: The finite element method and application in engineering using ANSYS

szerző

  • Udvarhelyi Ádám
    szerkezet-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Kövesdi Balázs
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék