Regisztráció és bejelentkezés

Széchenyi lánchíd lánclemezek korróziós állapotának időbeli vizsgálata

Az acélszerkezetek korrózióvédelmét az egész életciklusuk során biztosítani kell, hogy megelőzhető legyen az anyag tönkremenetele. Rendszeres és jól kivitelezett karbantartással nagy mértékben csökkenthetők a korróziós károsodások. A korróziós folyamatokba megfelelő időben történő beavatkozáshoz szükség van korróziós mérésekre, amely során előállított adatok alapján extrapolációs számításokat lehet végezni a szerkezetek időbeli változásának becslésére.

A tavalyi TDK dolgozatomban a Széchenyi lánchíd lánclemezein 2022. évben a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék által végzett korróziós mérések eredményeinek matematikai statisztikai alapú kiértékelésével foglalkoztam, és egy korróziós felületmodellt hoztam létre.

A kutatás folytatásaként ezen geometriai modell és a korábbi három korróziós mérés tendenciáinak felhasználásával megvizsgálom, hogy különböző, a korróziós károsodás időbeli változását becslő modellek alapján a Lánchíd lánclemezek korróziója hogyan prognosztizálható rendszeres karbantartással, illetve karbantartás nélkül.

A már meglévő korróziós modellek megismerése céljából a jelenlegi kutatási munkám során elsőként áttekintem és értékelem a nemzetközi szakirodalomban elérhető korróziós károsodási modelleket. Ezek segítségével elvégzem a Lánchíd lánclemezeire a korróziós károsodás időbeli változásának a számítását. Ezzel megfigyelhető lesz, hogy a következő évtizedekben hogyan fog változni a híd lánclemezeinek korróziós állapota a különböző modellek és karbantartási feltételezések alapján.

szerző

 • Szabó Bence
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Dunai László
  egyetemi tanár, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Kövesdi Balázs
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

II. helyezett