Regisztráció és bejelentkezés

Monolit vasbeton keretsarok csomópont numerikus vizsgálata nemlineáris analízissel

Napjainkban számos olyan végeselemes szoftverhez lehet már hozzájutni, amelyek nagyon jól kezelik a geometriai és anyagi nemlinearitásokat és ezáltal komplex szerkezeti elemek, csomópontok numerikus modellezésére, nemlineáris analízisére adnak lehetőséget. A monolit vasbeton keretsarkok olyan szerkezeti részletek, amelyek nagy igénybevételeknek, illetve képlékeny deformációknak vannak kitéve szeizmikus terhelés esetén. Az oszlop-gerenda csomópontok kialakítása, a hosszvasak vezetése, azok lehorgonyzási módja, illetve a kritikus zónákban elhelyezett kengyelek kiosztása nagy mértékben befolyásolja a szerkezet viselkedését, a képlékeny csuklók kialakulását és a teherbírást. A csomóponton belül elhelyezett vízszintes kengyelek pedig a csomópont integritásáért felelnek, mivel ezek veszik fel az ott kialakuló húzóerőket és zárják a repedéseket. A keretsarok csomópontok vizsgálata különböző paraméterek függvényében könnyen elvégezhető numerikus úton, még komplikált vasalási kialakítások esetén is le lehet követni a szerkezeti viselkedést és számos módon lehet mérni a kialakuló feszültségeket és igénybevételeket. A kapott eredményeket szükséges összevetni laboratóriumi kísérleti eredményekkel, verifikálás céljából. A jelen tanulmány során két szakirodalomban fellelhető laboratóriumi kísérletsorozat próbatesteire, azok pontos vasalására, anyagi jellemzőire, megtámasztási viszonyaira és terheléstörténetére alapozva numerikus modelleket építettem fel térbeli háromdimenziós végeselemeket alkalmazva és nemlineáris analízis segítségével megvizsgáltam a csomópontok viselkedését a megadott ciklikus terhelés hatására. A kapott eredményeket összehasonlítottam a szakirodalomból származókkal, majd levontam és összegeztem a következtetéseket.

szerző

 • Dániel Szilárd
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Roszevák Zsolt
  tudományos segédmunkatárs, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

III. helyezett