Regisztráció és bejelentkezés

Osztószigeti ferdekábeles gyalogoshíd feszítési sorrendjének vizsgálata

Ferdekábeles hidak tervezése során alapvető elvárás a teljes építési folyamat lekövetése, a beépítésre kerülő kábelek feszítési sorrendjének előírása, mely sok kábel alkalmazása esetén bonyolult lehet. Ezzel szemben a kivitelezésben természetesen napjainkban is jelen van az arra való törekvés, hogy egy szerkezet minél egyszerűbben, gyorsabban, költséghatékonyabban legyen megvalósítható, azonban ez gyakran az előírttól különböző feszítési sorrendet kívánna. Kutatásomban egy megvalósult műtárgy, az Osztószigeti ferdekábeles gyalogos híd példáján keresztül vizsgálom a fenti problémakört, azaz, hogy a feszítés sorrendjének megváltoztatása, milyen hatással van a szerkezet erőjátékára.

Dolgozatom első részében ismertetem a híd szerkezeti rendszerét és kialakítását, áttekintem az építés során alkalmazott feszítési technológiák szakirodalmát.

Ezt követően rátérek a további vizsgálatok alapját képező végeselemes modell bemutatására, valamint annak validálási eljárására. A szerkezet modelljét AxisVM programkörnyezetben készítettem, mely a teljes pályaszerkezetet, a pilont, a két síkban elhelyezett, összesen 27 pár függesztőkábelt, továbbá a pilon stabilitását szolgáló 3 darab hátrahorgonyzó kábelt tartalmazza. Ezen a modellen a tervező által meghatározott feszítési erőket az előírt sorrendben működtetve, minden feszítési lépést követően rendelkezésemre állt a numerikus modell által kiszámított, már beépített kábelekben ébredő normálerő. A híd építése során a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke által kiépített monitoring rendszerrel folyamatosan mérésre kerültek a már megfeszített kábelekben fellépő erők, ezeket összevetve a végeselemes számításból adódó értékekkel tudtam validálni a numerikus modellemet.

A számított és mért eredmények összehasonlítását követően megvizsgáltam az összesen 57 darab kábel különböző – építési szempontból releváns – sorrendben történő megfeszítése milyen hatással lenne a szerkezet erőjátékára, viselkedésére, statikai megfelelőségére, ugyanazon végállapot elérése mellett.

szerző

  • Olosz Adél
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kövesdi Balázs
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett