Regisztráció és bejelentkezés

Lánchíd lánclemezek korróziós állapotának elemzése

A TDK dolgozatom a Széchényi Lánchíd lehorgonyzó kamráiban lévő lánclemezek korróziós állapotának elemzésével foglalkozik.

A kutatási munkám során elsőként áttekintettem a Széchenyi Lánchíd történelmét, illetve a hídon végzett korábbi vizsgálatokat, különös tekintettel a korábbi korróziós vizsgálatokra. Ezután a korróziót, mint fizikai jelenséget ismertetem, és bemutatom a nemzetközi szakirodalomban elérhető korróziós modelleket. Ezt követően a Lánchíd lánclemezein 2022. évben a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék által végzett korróziós mérések folyamát ismertetem, majd szemléltetem a mérési eredményeket. A lemezvastagságmérési eredményeket a dolgozatom során részletesen feldolgozom, melynek kiértékelése alapján matematikai statisztikai modellt dolgozok ki a lánclemezek korróziós modelljének és állapotának leírására. A statisztikai modell alapján a jövőben pontosított végeselemes modell lesz készíthető a láncelemek korrodált geometriájáról, mely numerikus modell segítségével a lánclemezek húzási teherbírása pontosabban meghatározhatóvá válik akár determinisztikus, akár sztochasztikus számítások alapján.

szerző

 • Szabó Bence
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kövesdi Balázs
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Dunai László
  egyetemi tanár, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett