Regisztráció és bejelentkezés

Monolit vasbeton szerkezetek geometriai ellenőrzése pontfelhő alapján

Az elmúlt években több tanulmány is született földi lézerszkenneléssel előállított pontfelhők mérnökgeodéziai célú alkalmazásának területén. A pontfelhők igen jól használhatók elkészült szerkezetek geometriai ellenőrzésére. Lézerszkenneléssel nagy mennyiségű adat gyűjthető igen rövid idő alatt, illetve összetett geometriai alakzatok térbeli leképzése lényegében tetszőleges felbontásban elvégezhető. Nem elsősorban az adatok gyűjtése a kihívás, sokkal inkább a nagy mennyiségű adat automatizált kiértékelése, a tervezett állapottól való jelentős eltérések automatizált kimutatása, valamint a gyakorlat számára is jól használható dokumentáció elkészítése. Dolgozatomban egy monolit pillérvázas vasbeton épület szerkezetkész állapotban végzett felmérése során készített pontfelhő és a tervezett geometria összehasonlítását végzem, a tervezettől való eltéréseket mutatom ki, illetve módszertani javaslatot teszek az esetleges építési hibák automatizált módon végzett kimutatására és dokumentálásra.

szerző

  • Gherman Sámuel
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Takács Bence
    egyetemi docens, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett