Regisztráció és bejelentkezés

Acél csarnokszerkezetek trapézlemezes fedésének vizsgálata a merevségek szempontjából

A vizsgálat során paraméteres végeselemes modellt fejlesztettem két keretállásból álló acél

keretszerkezetről, az elsődleges és másodlagos teherviselő elemeiről valamint a trapézlemezes

fedéséről. A vizsgálat célja, hogy az elsődlegesen térhatárolás, épületfedés céljából alkalmazott

trapézlemez hosszirányú, a keretállásra merőleges merevítő hatásának értékét számszerűen meg

tudjuk határozni, és össze tudjuk hasonlítani a csarnokszerkezetek esetében alkalmazott hosszirányú

merevítők (hosszkötés és szélrács) hatásával. A modell paraméterei a következők voltak: a

keretállás távolság, mely értékét a gyakorlatban alkalmazott 4-6-8 m-es értékkel vettem figyelembe,

a szelementartó bakokra elhelyezett Z-szelemenek és C-falvázgerendák méretei (vastagság,

profilméret), azok osztásköze, valamint a trapézlemez mérete, vastagsága a leggyakrabban

alkalmazott típusokra (LTP 20, LTP 45). A paraméteres vizsgálat elvégzésével célom a trapézlemezes

fedés nyírási merevségének meghatározása a paraméterek függvényében. Továbbá verifikálás

céljából összehasonlító modelleket készítettem, melyek eredményeit az ECCS Eurocode alapú

számítási ajánlásaival vetettem össze. Ezen modellek csupán egy oldalfalat és a rajtuk elhelyezett

trapézlemez viselkedését szimulálták. Minden esetet az Ansys végeselemes szoftver segítségével

modelleztem. Korábban elvégzett vizsgálatok alapján várható, hogy a trapézlemezes fedés merevítő

hatása jelentősen meghaladja a csarnokszerkezetek esetén rendszeresen alkalmazott hosszkötések

és szélrácsok merevítő hatását. Ennek bizonyítása érdekében az összehasonlítás alapja a vízszintes

elmozdulások értéke volt, három szerkezeti kialakítást vizsgáltam: (i) a keretállások elmozdulásainak

értéke, amennyiben azok csupán az oldalfali és tető merevítőkkel vannak ellátva, valamint (ii) a

másodlagos teherviselő elemekkel, hasonló kialakítás kiegészítve a trapézlemezes fedéssel, valamint

(iii) trapézlemezes fedéssel ellátott, de hosszirányú merevítőket nem tartalmazó szerkezeti kialakítás.

A vizsgálat végső célja egy olyan adatbázis létrehozása mely a gyakorlatban használt trapézlemezek

merevítő hatásait tartalmazza, és így a tervező mérnökök segítségére lehet.

szerző

  • Schaul Péter
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Joó Attila László
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett