Regisztráció és bejelentkezés

Előregyártott, előfeszített vasbeton gerenda numerikus és kísérleti vizsgálata

Dolgozatom témája egy olyan végeselemes eljárás összeállítása, mely segítségével nagy pontossággal modellezhető egy előregyártott, előfeszített vasbeton gerenda valós viselkedése.

Feszített vasbeton tartók, gerendák alkalmazásának elsődleges célja a repedéstágasság, illetve a lehajlás mértékének csökkentése, ezáltal nagyobb fesztávok áthidalhatóságának biztosítása, vagy azonos fesztávon lágyvasalású gerendához képest kisebb szerkezeti magasság elérése. Az említett szempontok közül mind a lehajlás, mind a repedéstágasság pontos numerikus vizsgálatához nemlineáris analízis szükséges. Továbbá mivel az előfeszítés egy mesterségesen kialakított sajátfeszültségi állapot eredményez, így annak hatása a feszültségek minél pontosabb modellezése révén vizsgálható a legjobban.

Ezen követelmények ismeretében belátható, hogy általános végeselemes szoftverek és eljárások esetében egy feszített vasbeton gerenda valós viselkedése csak körülményesen, bizonyos megkötésekkel, közelítésekkel vizsgálható.

TDK dolgozatomban egy rövid tanulmány keretében bemutatom a feszítés alapelvét, a feszített szerkezetek alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit, az analízis fő kérdéseit, illetve a numerikus modellezés lehetőségeit. A dolgozat fő célja egy adott előregyártott, előfeszített vasbeton gerenda vizsgálatán keresztül olyan végeselemes modell készítése, mely segítségével a gerenda viselkedése pontosan lekövethető.

Ehhez egy speciális, kifejezetten vasbeton szerkezetek nemlineáris vizsgálatára fejlesztett végeselem szoftver kerül alkalmazásra, mely figyelembe tudja venni a pontos anyagmodellt, az előfeszítés és annak hatását, a szerkezet egyes pontjaiban ébredő feszültségeket, valamint a pászmák, a beton és a kettő közti kapcsolat különböző jellemzőit. A feladat ezen paraméterek valósághoz legjobban hű értékeinek megtalálása, felvétele, hogy a későbbiekben a megfelelő bemenő adatok ismeretében részletesebb paramétervizsgálatra kerülhessen sor, vagy akár más, tetszőleges keresztmetszetű előfeszített vasbeton tartó is nagy pontossággal modellezhető, vizsgálható, méretezhető legyen.

A modellezett eredmények helyessége, megfelelősége különböző szakirodalmi és egyetemi (BME) laborkísérletek eredményeinek a segítségével kerül igazolásra, összehasonlítva és értékelve a valós és számított értékeket.

szerző

 • Téglás Csaba
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Roszevák Zsolt
  tudományos segédmunkatárs, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett