Regisztráció és bejelentkezés

Vasbeton síklemez födémek tervezésének tartóssági és gazdaságossági kérdései

A hazai építési gyakorlatban sokszor előforduló probléma, hogy a vasbeton síklemez födémeken az építés után különböző okok miatt repedések jelentkeznek. Ennek jellemző oka a gátolt lassú alakváltozásból (zsugorodásból) származó többletfeszültségek kialakulása, de ezen kívül számos egyéb, a kivitelezés módjával, körülményeivel, és az épületre ható előre nem látható vagy tervezhető hatásokkal összefüggő probléma is közrejátszhat ebben. A gátolt alakváltozás hatására fellépő nagy feszültségek felvételére alkalmas módszer lenne, a megfelelő mértékű, méretezett szerkezeti vasalás alkalmazása, illetve a szerkezeti beton körültekintő utókezelése – főleg, a téli időszakban történő – kivitelezés során, azonban mindkét gyakorlatot, a hazai építőipar – versenyképes teljesítményre való hivatkozással – mellőzi. A dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy a vasbeton síklemez födémek repedésmentes, illetve berepedt állapotra való méretezése milyen megvalósítási és fenntartási költségekkel jár a födém teljes élettartamát tekintve. Repedésmentesre tervezett födémek esetén magasabbak a kivitelezési költségek, viszont a korróziós folyamatok lassabban indulnak meg a szerkezetben, és várhatóan alacsonyabb fenntartási költséggel számolhatunk. Berepedt állapotra való tervezés esetén az alacsonyabb kivitelezési költségek mellett várhatóan gyorsabb lesz a korrózió, és ezzel összefüggésben magasabbak lesznek a fenntartási (esetleg megerősítési) költségek. A dolgozatban egy konkrét vasbeton épület mélygarázsának példáján keresztül vizsgáljuk, hogy a fent említett tervezési elvek mellett a födémszerkezet esetén mekkora lesz a teljes élettartamra vetített költségvonzat. A födémek várható élettartamát a beton karbonátosodásának és a betonacélok korróziójának figyelembevételével, valószínűségi méretezési elv alkalmazásával vizsgáljuk, különböző vasalási paraméterek feltételezése esetén. A megvalósítási és fenntartási költségeket az egyes változatok várható élettartamára való tekintettel határozzuk meg.

Irodalomjegyzék:

[1] Balázs L. Gy., Kausay T.: Az MSZ EN 206-1 európai betonszabvány és alkalmazása, Vasbetonépítés VII. évfolyam, 3. szám, pp. 106-114, 2005.

[2] Dulácska E.: Vasbeton szerkezetek az Eurocode figyelembevételével, Jegyzet építész-mérnök hallgatók részre, BME Építészmérnöki Kar, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2005.

[3] Farkas Gy., Szalai K., Kovács T.: A valószínűségi elven történő méretezés történeti előzményei hazánkban, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Tudományos Közleményei, szerk.: Tassi G.; Hegedűs I.; Kovács T., Budapest, 2004.

[4] Koris K.: Előregyártott vasbeton szerkezeti elemek tartóssága; BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Tudományos Közleményei, p.127-136, Budapest, 2006.

[5] Koris K., Bódi I.: Service life estimation of pre-cast concrete structural members, POLLACK PERIODICA 4:(1) pp. 63-74. 2009.

[6] Koris K., Bódi I.: Probabilistic approach for the durability design of prefabricated concrete members, CONCRETE STRUCTURES 10: pp. 41-48. 2009.

[7] Koris K., Bódi I.: Long-term analysis of bending moment resistance on pre-cast concrete beams, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 53:(2) pp. 53-60. 2009.

[8] Koris K.: Durability-design of pre-cast concrete structural members, PhD disszertáció, 80 p. 2009.

[9] Mistéth E.: Méretezéselmélet; Akadémiai kiadó, Budapest, 2001.

[10] Model Code for Service Life Design; fib bulletin 34, Sprint-Digital-Druck, Stuttgart, 2006.

szerző

  • Sarbak Márton
    szerkezet-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Koris Kálmán
    Egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom